Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 305

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lokakuun kuukausiraportti

 

197/02.02.01/2020

 

KH 30.11.2020 § 305  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kuukausiraportti sisältää paitsi tuloslaskelman myös yksityiskohtaista ja visuaalista tietoa talousarvion toteutumisesta, henkilöstöstä ja työllisyys- ja väestötiedoista. Mukana on elinvoimakatsaus, jossa on lisätietoa elinvoiman indikaattorien kehityksestä.

  

Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin talouden kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan talouden kehittymistä kuukausittain. Samalla lautakuntien tulee dokumentoida paitsi taloustilanne myös toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai ryhdytään tarpeen mukaan talousarviossa pysymiseksi.

  

Lyhyt osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteesta. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tiedot tavoitteiden ja toteutumisesta. Osavuosikatsaukset sisältävät ennusteet palvelualueittain koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on osa osavuosikatsauksia.

 

Toimintakulut olivat lokakuun loppuun mennessä 100,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 1,9 % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat 16,8 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä - 0,2 %. Toimintakate oli

-83,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,4 %.

 

Henkilöstön lukumäärä on edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna vähentynyt 22 henkilöllä. Henkilötyövuosina vähennys on noin 16 henkilötyövuotta (HTV1 16,3 ja HTV2 15,0). Määräaikaisen henkilösn (sijaiset - 8 ja muut määräaikaiset -11) rekrytointi on vähentynyt merkittävästi korona-aikana.

 

Henkilölukumäärän ja henkilötyövuosien ero selittyy sillä, että määräaikaisissa on paljon osa-aikaisia, jotka eivät tee täyttä työaikaa, jolloin yhden henkilötyövuoden vähenemiseen tarvitaan lukumääräisesti useampi osa-aikatyöntekijä. 

 

Etätyössä oleminen vaikuttaa HTV 3 lukemaan, joka on 55,2. Etätyön tekemiseen asiakaspalvelu huomioiden on kannustettu valtiovallan ja kaupungin toimesta niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

 

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat nousseet edellisen vuoden lokakuun 9,7 kalenteripäivästä 12,4 kalenteripäivään henkilötyövuotta kohden. Poissaolokalenteripäivien lisääntyminen näkyy erityisesti 4-7 (4,7%) ja 8-29 (7,9%) pituisten kalenteripäivien osalta. Lyhyimmissä (1-3 päivän) poissaoloissa on pienentymistä 7,5 %. Poissaoloprosentti on 3,4 kun se edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 2,9.

 

Kaupungin kunnallisverotilitys oli lokakuussa 10,9 % edellisvuoden lokakuuta suurempi. Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja kertyi tammi-lokakuussa 51,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 2 %.Koko maassa kasvu oli 3,7%.

 

Kunnallisverotulojen kasvu ei perustu pelkästään verovuoden 2020 tilityksiin, vaan kasvusta noin puolet selittyy verovuoden veroilla, jotka tilitetään vuoden 2020 aikana.  Verovuoden 2019 ennakonpalautusten vähentymisellä ja jäännösverojen kasvulla verrattuna aikaisempaan vuoteen on vaikutusta kuluvan vuoden kertymään.Lisäksi kuntien verovuoden 2020 tilityksiin  vaikuttaa joulukuussa tehtävä jako-osuusoikaisu. Kuntaliiton veroennustekehikko päivitetään seuraavan kerran joulukuun alussa.   

 

Yhteisöverotilitysten kumulatiivinen kertymä oli tammi-lokakuussa 3,4 miljoonaa euroa eli 11 % suurempi kuin edellisvuonna. Vielä kesäkuussa  kertymä oli 6,5 % edellisvuoden vastaavaa aikaa pienempi. Koronan vaikutuksesta kuluvan vuoden tilitykset ovat edellisvuotta pienempiä, mutta heinäkuun kertymää kasvatti huomattavasti valtion kuntien tukipakettiin liittyvä kuntien kuluvan vuoden ryhmäosuuden kasvu 10 %-yksiköllä. Oikaisu tehtiin koko alkuvuoden osalta heinäkuussa.

 

Kiinteistöverojen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen tänä vuonna. Tästä syystä kiinteistöverojen tilitysaikataulu muuttui. Nyt lokakuussa kaupungille tilitettiin  kiinteistöveroja 0,6 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen kertymä on 4,1 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta - 18,5 %. Kuluvana vuonna  tilitykset ovat kertyneet heinä-lokakuussa. Aikaisemmin kiinteistöverot on tilitetty kunnille syyskuussa ja lokakuussa.Kiinteistöverojen tilitykset tulevat jäämään viime vuotta pienemmiksi osan kertymästä siirtyessä vuoden 2021 puolelle kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen.  

 

Yhteensä kaupungin verotilitykset tammi-lokakuussa olivat 52,2 miljoonaa euroa eli 0,5 % edellisvuotta enemmän.  

 

Kaupungille oli kertynyt valtionosuuksia 38,6 miljoonaa euroa, mikä on 5 miljoonaa edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Prosentteina kasvua on 15,1 %. Tähän ovat mm. vaikuttaneet valtion lisätalousarvioissaan tänä vuonna kunnille koronatukena osoittamat lisävaltionosuudet.Yhteensä lisävaltionosuutta on kaupungille myönnetty kuluvalle vuodelle 4 miljoonaa euroa.

 

Kuluvan vuoden tulosennuste onkin tässä vaiheessa nousemassa elokuun osavuosikatsauksessa ennustettua selvästi paremmaksi.  Tähän vaikuttavat poikkeukselliset valtion kuntien koronatukipaketit ja se, etteivät verotulot olekaan vähenemässä keväällä pelätysti.  Muutosesityksiä kuluvan vuoden talousarvion meno- ja tulomäärärahoihin on tulossa  mm. koronakustannuksiin ja tulojen menetyksiin liittyen. kaupunginhallitus käsittelee kuluvan vuoden talousarviomuutoksia ja ennustetta kokouksessaan 7.12.2020.  Valtuuston käsittelyyn  määrärahamuutokset tulevat  joulukuussa .

 

Kaupungin lainamäärä lokakuun lopussa oli 39,9 miljoonaa euroa eli noin 2.380 euroa/asukas. Lainamäärästä 8 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksella.Kyseinen kuntatodistus erääntyi maksettavaksi marraskuussa.  Heinäkuussa nostettiin Monikylä-investointiin kohdistuva 10 miljoonan euron laina. Vanhoja lainoja lyhennettiin tammi-lokakuussa 2,5 miljoonaa euroa. 

 

Lokakuun kuukausiraportti on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee lokakuun kuukausiraportin tiedoksi. 

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää olisi asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä klo 20.42 - 20.47.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa