Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 279

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaehdotusta 2022-2023 koskeva lausunto

 

554/00.04.00/2020

 

KH 09.11.2020 § 279  

  

Valmistelija Sivistysjohtaja

 

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymänyhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmaa koskevista ehdotuksista.

 

 Asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle seuraavan kaupungin lausunnon:

Ammatillinen koulutus on suurten muutosten keskiössä. Osaamisen vaatimukset muuttuvat merkittävästi tulevaisuudessa. Ammatillinen koulutus on tulevaisuudessa merkittävässä roolissa väestön uudelleenkouluttamisessa.

Oppilaitoksissa tulee kiinnittää huomio opiskelijoiden osaamiseen tutkintojen sijaan. Organisaatioihin ja toimintaan vaikuttavat myös ilmastonmuutos ja ympäristövaatimukset sekä väestönmuutos (ikäluokkien pieneneminen, poismuutto seudulta, maahanmuuttajat). Pedagogiikassa muutospainetta tuovat erilaiset ja hyvin yksilölliset oppijat, opetusmuotojen muutos (teknologian ja rahoituksen vaikutus), yrittäjyyden merkityksen ja arvostuksen kasvu sekä kädentaitojen ja lähituotannon uusi tuleminen. Oppivelvollisuuden pidentäminen toteutunee aikaisintaan vuonna 2021, mutta siihen tulee varautua.

Kuntayhtymän strategian kuusi painopistettä toimivat vuoden 2021 talousarvion perusrunkona sekä yksityiskohtaisen taloudellisen ja toiminnallisen suunnittelun pohjana. Painopisteistä kaupungin kannalta erityisen merkittävinä voidaan pitää seuraavia: 1. vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin 2. toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttui vuodesta 2018 alkaen merkittävästi, ja käynnissä on edelleen siirtymäkausi. Vuoden 2020 syksyllä valmisteilla on rahoitusasetuksen muutos, joka vaikuttaa koulutuksenjärjestäjän saamaan rahoitukseen 1.1.2021 alkaen.

Rahoitusasetuksen mukaan 70 % rahoituksesta (perusrahoitus) tulee järjestämisluvassa määrättyjen opiskelijavuosien mukaan. Volyymissa huomioidaan perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Rahoituksesta 20 % tulee suoritteiden perusteella; tutkintojen osat ja tutkinnot osaamispisteytettynä. Rahoituksesta 10 % tulee vaikuttavuudesta, jota kuvaavat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet. Neljäntenä rahoituselementtinä on ns. strategiarahoitus, jonka avulla tuetaan fuusioita, valtakunnallisia kokeiluja, laajoja kehittämishankkeita sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumista (enintään 2 % kokonaisrahoituksesta).

Rahoitusasetukseen on tulossa muutoksia vuoden 2021 alusta alkaen.
Mikäli uusi oppivelvollisuuslainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2010 elokuussa, siitä seuraa taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Koulutus tulee lain mukaan järjestää yksilöllisesti. On äärimmäisen hyvä, että kuntayhtymä pitää kiinni opiskelijan saamasta riittävästä määrästä lähiopetusta ja ohjausta.

Kuntayhtymän asettamat keskeisimmät tavoitteet sekä talousarvion tavoitteet vuodelle 2021 ovat oikeansuuntaiset.

Taloussuunnitelmavuosien toiminnan ja tuloksen ennakointi on haastavaa rahoituksen ennakoimattomuuden vuoksi. Toimintaa on sopeutettava, mikäli talousarviovuoden tai taloussuunnitelmavuosien rahoitusarvioita ei saavuteta. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa tavoitteellista opiskelijavuosimäärää nykyistä pienemmäksi, se saattaa vähentää valtionosuusrahoitusta.

Tuloslaskelman tasapainottamiseksi on edellisiltä tilikausilta kertynyt n. 5,4 milj. euron suuruinen ylijäämä, joka on käytettävissä tasapainottamaan mahdollisia alijäämäisiä tilinpäätöksiä.

Kuntayhtymän investointiohjelmaan kaupungilla ei ole huomautettavaa. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa