Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 285

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Toimistotyöaikaa tekevien työntekijöiden liukuvan työajan ohje

 

512/01.00.00/2020

 

 

 

 

 

YTR 26.10.2020 § 51 

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Uuden selainpohjaisen Nepton- työajanseurantajärjestelmän käyttöönoton myötä on mahdollista ottaa liukuvan työajan piiriin merkittävästi nykyistä enemmän kaupungin työntekijöitä. Työaikamerkintöjä voi Neptonin avulla tehdä älypuhelimella, tabletilla ja kannettavalla tai pöytätietokoneella. Myös kiinteän leimauspäätteen käyttö on mahdollista esim. kaupungintalon ala-aulassa tai työvalmennuskeskus Aktiivissa ja kaupungin varikolla.

 

Liukuvalla työajalla tarkoitetaan säännöllisen työajan järjestämistä siten, että työntekijä voi kiinteän työajan ulkopuolella annetuissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan.

 

Liukuma-aika ja kiinteä työaika yhdessä voivat muodostaa enintään 12 tunnin pituisen ajanjakson ruokatauko mukaan lukien Kiinteän työajan on oltava vähintään 5 tuntia, jollei työnantaja toisin päätä.

 

Liukuvan työajan periaatteet koskevat kaikkia toimistotyöajassa (36 t 15 min/vko) olevia työntekijöitä, jotka käyttävät sähköistä työajanseurantajärjestelmää työaikamerkintöjen tekemiseen.

 

Henkilöstöpalveluyksikkö vastaa liukuvan työajan tulkintaan liittyvistä asioista ja työajan seurantajärjestelmän pääkäyttäjätehtävistä Forssan kaupungissa.

 

Plusliukumaa on oikeus muuttaa kokonaisiksi vapaapäiviksi, jos se työyksikön toiminnan kannalta on mahdollista.

 

Toimistotyöaikaa tekevien työntekijöiden liukuvan työajan käytön ohje kokonaisuudessaan on liitteenä.

 

Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo selosti asiaa ja liukuvan työajan ohjetta kokouksessa. Nepton -työajanseurantajärjestelmä helpottaa toimistotyöaikaa tekevien työntekiöiden liukuvan työajan käyttöä. Plusliukuma nostetaan tässä yhteydessä +20 tunnista +40 tuntiin. Tulevista muutoksista liukuvan työajan käyttöön informoidaan sen piirissä olevaa henkilöstöä. Tavoite voisi olla se, että Nepton -työajanseurantajärjestelmä on käytössä vuoden vaihteessa.

 

Keskusteltiin plusliukuman käyttämisestä kokonaisina vapaapäivinä.

 

Jäsen Juha Järvinen poistui kokouksesta klo 12.50 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö

 

Päätösehdotus Yhteistoimintaryhmän jäsenet keskustelevat ja esittävät tarvittaessa kannanottoja liukuvan työajan ohjeesta. Asia viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi.

 

Päätös Yhteistoimintaryhmä keskusteli asiasta eikä varsinaisia kannanottoja liukuvan työajan ohjeesta esitetty ja lisäksi liukuvan työajan ohje viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

KH 09.11.2020 § 285  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Liukuvan työajan periaatteisiin on tehty vähäisiä muutoksia. Liukuva työaika laajennetaan koskemaan koko toimistotyöajan piirissä olevaa henkilöstöä. Liukuvan työajan plussaldoa on lisätty 20 tunnista 40 tuntiin.

 

Työaikamerkinnät ja niiden hyväksyminen ja seuranta tehdään sähköisessä selainpohjaisessa järjestelmässä. Merkintöjä työntekijät tekevät älypuhelimin, kannettavin tietokonein, tabletein, kotitietokonein tai muutamissa paikoissa olevin työaikapäättein. Esimiesten tehtäviin kuuluva työajan käytön hyväksyntä, seuranta, työaikakorvauslaskenta sekä korjausten ja muutosten tekeminen helpottuvat.

 

Esimies- ja henkilöstökoulutukset pidetään marras-joulukuun aikana. Tavoitteena on aloittaa uuden järjestelmän käyttö vuoden vaihteessa. Henkilöstöpalvelut ilmoittaa henkilöstölle tarkan aloitusajankohdan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liukuvan työajan käytön periaatteet noudatettaviksi liitteenä olevan ohjeen mukaisina.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa