Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 284

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tuntipalkkaisten työntekijöiden työaikapankki

 

512/01.00.00/2020

 

 

 

 

 

YTR 26.10.2020 § 52 

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) mahdollistaa työaikapankin käyttöönoton paikallisella sopimuksella.

 

TTES 9 § 5 momentin mukaan:

 

"Kunnassa tai kuntayhtymässä voidaan ottaa käyttöön työaikapankki sopimalla sen käyttöönotosta ja ehdoista kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n mukaisella paikallisella sopimuksella.

 

Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, jolla vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää pidettäväksi vapaana pidemmällä aikavälillä.

 

Paikallisessa sopimuksessa tulee määritellä ainakin sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö, pankkiin siirrettävät erät ja korvaukset, työaikapankin vapaa-aikasaldon enimmäismäärät, työaikapankkivapaan pitämisen ehdot, pankkiin kertyneen vapaan korvaaminen rahassa sekä menettelytavat työaikapankkiin liityttäessä ja irtauduttaessa siitä."

 

Liitteenä on työnantajan edustajien ja tuntipalkkaisten henkilöstöjärjestön JHL-73 edustajien käsittelemä luonnos tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevaksi paikalliseksi työaikapankkisopimukseksi.

 

Hallintosäännön 37 § 7. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta, jonka vuoksi tämä sopimus viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi ennen täytäntöönpanoa.

 

Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo selosti asiaa ja tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevaa paikallista työaikapankkisopimusluonnosta. Kysymyksessä on vapaaehtoinen järjestelmä, joka mahdollistaa työaikakorvausten muuntamista vapaaksi ja niitä voidaan säästää pidettäväksi pidemmällä aikavälillä. Pääsääntö on, että vapaat pidetään kokonaisina vapaapäivinä, mutta erikseen esimiehen kanssa sopien on mahdollista pitää myös yksittäisinä tunteina.

 

Vapaaehtoinen työaikapankkijärjestelmä on myös mahdollista muissa työaikamuodoissa.

 

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö

 

Päätösehdotus Yhteistoimintaryhmä käsitteli työaikapankkia koskevaa asiaa eikä käsittelyn aikana esitetty varsinaisia kannanottoja ja lisäksi työaikapankkia koskeva asia ja paikallinen sopimus viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös Yhteistoimintaryhmä käsitteli työaikapankkia koskevaa asiaa eikä käsittelyn aikana esitetty varsinaisia kannanottoja ja lisäksi työaikapankkia koskeva asia ja paikallinen sopimus viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

KH 09.11.2020 § 284  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Työaikapankki mahdollistaa työnantaja- ja työntekijäosapuolia hyödyttävien työaikajoustojen käytön työpaikoilla. Työaikapankki auttaa työntekijää työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa ja työnantajaa ruuhkahuippujen tasaamisessa. Epämukavan työajan työaikakorvauksia voidaan haluttaessa siirtää työaikapankkiin myöhemmin vapaana annettavaksi.

 

Työaikapankki toimii aikaperusteisin talletuksin ja otoin. Työntekijä voi siirtää esim. tekemänsä ylityön työaikapankkiin samoin periaattein, kuin siitä maksetaan palkkaa. Jos työntekijä tekee tunnin ylitöitä, josta hän on  oikeutettu kaksinkertaiseen palkkaan, työaikapankkitilille siirretään tunnin sijaan kaksi tuntia vapaata. Työaikapankissa voi olla ainoastaan aikaa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Forssan kaupungin tuntipalkkaisia työntekijöitä (TTES) koskevan paikallisen työaikapankkisopimuksen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa