Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.11.2020/Pykälä 270

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaatopaikkakaasulaitoksen lunastus ja huolto

 

540/10.03.01.03/2020

 

KH 02.11.2020 § 270  

  

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Viksbergin vanha kaatopaikka on kunnostettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti. Sulku-urakka valmistui marraskuun lopussa 2019. AVI:n päätöksen mukaan kaatopaikkakaasuja on seurattava vuosi sulkemisen jälkeen. Seurantajakson tulosten perusteella päätetään, riittääkö kaatopaikkakaasuista huolehtimiseen pelkkä biologinen suodatus vai pitääkö kaasut polttaa ja mahdollisesti hyödyntää. Kaatoaikan kuormitusta ja sen vesistövaikutuksien tarkkailua tulee jatkaa toistaiseksi Vahanen Environment Oy:n laatiman tarkkailuohjelman 1.12.2016 mukaisesti. Kaupunki on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 26.10.2018 annetussa ympäristöluvassa määrätyn kaatopaikan jälkitarkkailua koskevan 372.875 euron suuruisen vakuuden.

 

Kaatopaikkakaasujen seurantaa varten kaupunki tilasi kaupunginhallituksen kokouksessa 1.7.2019 (170 §) hyväksyttynä lisätyönä urakoitsijalta YIT Oy:ltä kaatopaikkakaasulaitoksen asennuksineen ja analyyseineen vuoden vuokra-ajaksi. Lisätyö on hyväksytty 31.7.2019 työmaakokouksessa numero 28. Tänä aikana Kaatopaikkakaasulaitoksen käytöstä ja huollosta on vastannut sen omistaja Sarlin Oy.

 

Vuoden koepumppaus on lähestymässä loppuaan. Kaatopaikkakaasulaitoksen toimintakatsauksen toimenpidesuosituksessa todetaan:

 

"Jatketaan kaasun polttoa nykyisellään. Selvitetään rinnalla, onko läheisyydessä laitoksia / tiloja, jotka voisivat tarvita lämpöä muutamia kymmeniä kilowatteja."

 

Kaupungin on tarkoituksenmukaista lunastaa omistukseensa vuokrattuna oleva kaatopaikkakaasulaitos. Nykyisin käytössä olevan kaatopaikkakaasulaitoksen purkaminen ja uuden laitoksen hankkiminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska laitoksen purku- ja asennuskustannukset olisivat lisätyönä tehdyn laitoksen asennuksen kustannustietojen perusteella noin 50.000 euroa (alv 0%). Kaatopaikkakaasulaitoksen lunastushinta on mainittu vuoden 2019 lisätyötarjouksessa. Kaupunki voi lunastaa laitoksen omistukseensa tarjouksessa mainitusta 129.000 euron (alv 0%) hinnasta. 

 

Kaatopaikkakaasulaitos on rakennettu yksilöllisesti sopimaan kohteeseensa ja täyttämään kohteen asettamat vaatimukset. Laitoksen huolto-ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin tarvitaan laitteiston erityisosaamista. Käytännössä laitoksen jatkokäytön edellytyksenä on laitoksen rakentajan toimiminen myös laitoksen huoltajana. Sarlin Oy Ab on tarjonnut kaupungille huoltosopimusta. Sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota. Sopimuksen tullessa voimaan vuosikustannus on 11.885 euroa (alv 0 %). Huoltosopimus jatkuu tarpeen mukaan arviolta yli 10 vuoden ajan. Kaupunki tekee edellä mainituin perustein julkisia hankintoja koskevan lain 40 §:ssä tarkoitetun hankinnan suoraan alkuperäisen palvelun toimittajan kanssa.    

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin lunastavan Viksbergin vanhalla kaatopaikalla koepumppauskäytössä olleen kaatopaikkakaasulaitoksen omistukseensa 129.000 euron (alv 0%) hintaan ja rahoittavan laitoksen lunastuskustannuksen Viksbergin kaatopaikan sulkemista varten tehtyä pakollista varausta purkaen

2. hyväksyy liitteenä olevan kaatopaikkakaasulaitoksen huoltosopimuksen

3. oikeuttaa teknisen johtajan kaupungin puolesta hyväksymään ja allekirjoittamaan laitoksen lunastussopimuksen, allekirjoittamaan laitoksen huoltosopimuksen sekä hyväksymään huoltosopimuksen muutokset ja voimassaolon päättymisen.

 

Käsittely Tekninen johtaja Antti Heinilä oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa