Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.11.2020/Pykälä 269

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kaupungin vuokralle antamien joutomaiden metsittäminen hiilinieluiksi 

 

519/10.00.01.00/2020

 

KH 02.11.2020 § 269  

  

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Reforest Oy:n toimialana on hiilitalouteen liittyvä kompensaatio, kuten metsänistutus ja metsänhoito sekä hiilikompensaatiotuotteisiin ja palveluihin liittyvä kauppa ja konsultointi. Yhtiö luo uusia hiilinieluja Suomeen metsittäen kuntien ja kaupunkien jättö- ja hukkamaata. Yhtiö korostaa toiminnassaan vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

Forssan kaupunki on valmistellut Reforest Finland Oy:n kanssa joutomaidensa metsitystä. Tavoitteena on Reforest Oy:n mission mukaisesti metsittää kaupungille hyödyttömät joutomaat, joita ei olla kaavoittamassa ja joita kaupungin on taloudellisesti kannattamatonta itse metsittää. Näin nykyisin käyttöä vailla olevat maa-alueet tulevat hyödynnetyiksi. Reforest Oy metsittää joutomaita vastuullisesti, tehokkaasti ja todennettavasti. Yhtiö rahoittaa istutukset myyden metsän kasvusta syntyvän hiilikompensaation yrityksille.

 

Hiilinielun lisäksi joutomaalle istutettava metsä voi toimia esimerkiksi meluvallina ja olla kaunis. Kaupungin joutomaita metsittäen luodaan paikallista työtä ja panostetaan yhä parempaan tulevaisuuteen.

 

Reforest Oy toimii yhdistäjänä yritysten ja kuntien välillä ja hankkii ulkopuolisen maksajan kaupungin joutomaan metsittämiseen. Reforest Oy vastaa metsän istutustöistä ammattilaisten ja muiden tahojen avustamana. Tässä voidaan hyödyntää muun muassa kouluja, urheiluseuroja tai yhdistyksiä. Kaupunki osoittaa Reforest Oy:lle maat, joihin puiden istutusta voidaan tehdä. Näistä maista laaditaan vuokrasopimukset. Sopimuspohja on liitteenä.

 

Istutusten yhteydessä syntyvä metsävarallisuus jää kaupungin omistukseen, eli kaupunki omistaa alueen puineen metsittämisen jälkeen. Reforest Oy huolehtii todennettavuudesta sekä metsän istuttamisesta ja kasvattamisesta 2-3 vuotta, kunnes metsä kasvaa itsenäisesti. Hanke tukee Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa   -kaupunkistrategian tavoitteita. Yhteistyöstä laaditaan sopimus Forssan kaupungin ja Reforest Oy:n välille.

 

Kaupunki tekisi yhtiön kanssa metsitysyhteistyötä koskevan puitesopimuksen. Yksittäiset alueet kaupunki vuokraisi yhtiölle maanvuokrasopimuksin. Maanvuokrasopimus kestäisi enintään 20 vuotta. Kaupunki pitäisi puuston hakkaamatta tämän jälkeenkin.  

 

Puite- ja maanvuokrasopimuksien luonnokset ovat liittei.

 

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340, antti.heinila(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin käynnistävän Reforest Oy:n kanssa yhteistyön joutomaidensa metsittämiseksi

2. hyväksyy liitteenä olevan metsitysyhteistyön puitesopimuksen

3.  oikeuttaa teknisen johtajan kaupungin puolesta allekirjoittamaan metsitysyhteistyön puitesopimuksen

4. oikeuttaa kaupungingeodeetin kaupungin puolesta hyväksymään ja allekirjoittamaan istutuskohteita koskevat maanvuokrasopimukset

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään puitesopimukseen mahdollisia teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä muutoksia.

 

Käsittely Tekninen johtaja Antti Heinilä oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa