Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.11.2020/Pykälä 268

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Syyskuun kuukausiraportti

 

197/02.02.01/2020

 

KH 02.11.2020 § 268  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kuukausiraportti sisältää paitsi tuloslaskelman myös yksityiskohtaista ja visuaalista tietoa talousarvion toteutumisesta, henkilöstöstä ja työllisyys- ja väestötiedoista. Mukana on elinvoimakatsaus, jossa on lisätietoa elinvoiman indikaattorien kehityksestä.

  

Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin talouden kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan talouden kehittymistä kuukausittain. Samalla lautakuntien tulee dokumentoida paitsi taloustilanne myös toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai ryhdytään tarpeen mukaan talousarviossa pysymiseksi.

  

Lyhyt osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteesta. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tiedot tavoitteiden ja toteutumisesta. Osavuosikatsaukset sisältävät ennusteet palvelualueittain koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on osa osavuosikatsauksia.

 

Toimintakulut olivat syyskuun loppuun mennessä 90,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,1 % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat 15 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä - 0,02 %. Toimintakate oli

-75,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,5 %.

 

Henkilöstön lukumäärä on edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna vähentynyt 44 henkilöllä. Henkilötyövuosina vähennys on noin 15 henkilötyövuotta (HTV1 14,3 ja HTV2 14,8). Muun määräaikaisen henkilöstön rekrytointi on vähentynyt merkittävästi korona-aikana. Vähentynyt on myös sijaisten ja työllistettyjen palkkaaminen. Henkilölukumäärän ja henkilötyövuosien ero selittyy sillä, että määräaikaisissa on paljon osa-aikaisia, jotka eivät tee täyttä työaikaa, jolloin yhden henkilötyövuoden vähenemiseen tarvitaan lukumääräisesti useampi osa-aikatyöntekijä. Etätyössä oleminen vaikuttaa HTV 3 lukemaan, joka on 54,1. Etätyön tekemiseen asiakaspalvelu huomioiden on kannustettu valtiovallan ja kaupungin toimesta niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat nousseet edellisen vuoden syyskuun 9,3:sta 12,2 kalenteripäivään henkilötyövuotta kohden erityisesti 4-7 (4,5%) ja 8-29 (8,9%) pituisten kalenteripäivien osalta. Poissaoloprosentti on 3,3 kun se edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 2,9. 

 

Kaupungin kunnallisverotilitys oli syyskuussa 26,3 % edellisvuoden syyskuuta suurempi. Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja kertyi tammi-syyskuussa 51,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 1 %.

 

Kunnallisveron syyskuun tilityksen voimakkaan kasvun taustalla ovat veronpalautukset, joita vähennetään syyskuussa yhteensä koko maassa reilu 260 miljoonaa euroa aiempaa vähemmän. Vuoden kehitystä vääristävät osaltaan viime vuoden tulorekisterin ilmoitusongelmat. Lokakuun kunnallisverotilitys lisäsi kumulatiivisen kertymän 2 %:iin edellisvuodesta.

 

Yhteisöverotilitysten kumulatiivinen kertymä oli tammi-syyskuussa 2,9 miljoonaa euroa eli 10,2 % suurempi kuin edellisvuonna. Vielä kesäkuussa  kertymä oli 6,5 % edellisvuoden vastaavaa aikaa pienempi. Koronan vaikutuksesta kuluvan vuoden tilitykset ovat edellisvuotta pienempiä, mutta heinäkuun kertymää kasvatti huomattavasti valtion kuntien tukipakettiin liittyvä kuntien kuluvan vuoden ryhmäosuuden kasvu 10 %-yksiköllä. Oikaisu tehtiin koko alkuvuoden osalta heinäkuussa. Yhteisöverojen tämän vuoden kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta liittyen esimerkiksi vientiteollisuuden loppuvuoden kehitykseen ja mahdollisiin uusiin talouden rajoitustoimenpiteisiin koronan johdosta.

 

Kiinteistöverojen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen tänä vuonna. Tästä syystä kiinteistöverojen tilitysaikataulu muuttui. Nyt syyskuussa kaupungille tilitettiin  kiinteistöveroja 0,6 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen kertymä on 3,6 miljoonaa euroa, jossa on muutosta 31,2 %. Nyt tilitykset kertyvät heinä-lokakuussa. Aikaisemmin kiinteistöverot on tilitetty kunnille syyskuussa ja lokakuussa.

 

Yhteensä kaupungin verotilitykset tammi-syyskuussa olivat 46,6 miljoonaa euroa eli 3,4 % edellisvuotta enemmän. Ennuste kuluvan vuoden toteumaksi on vajaan 1 %:n kasvu.

 

Kaupungille oli kertynyt valtionosuuksia 34,8 miljoonaa euroa, mikä on 4,6 miljoonaa edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Prosentteina kasvua on 15 %. Tähän ovat mm. vaikuttaneet valtion lisätalousarvioissaan tänä vuonna kunnille koronatukena osoittamat lisävaltionosuudet.

 

Kaupungin vuosikate on kasvanut 6,2 miljoonaan euroon ja laskennallinen tulos 3 miljoonaan, kun viime vuonna vastaavana aikana luvut olivat: vuosikate 2 miljoonaa ja tulos -1,1 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tulosennuste onkin tässä vaiheessa nousemassa elokuun osavuosikatsauksessa ennustettua paremmaksi. Tähän vaikuttavat poikkeukselliset valtion kuntien koronatukipaketit ja se, etteivät verotulot olekaan vähenemässä keväällä pelätystä. Tätä tarkempaa ennustetta kulujen osalta ei tässä vaiheessa ole tehty. Muutosesityksiä talousarvion meno- ja tulomäärärahoihin on vielä tulossa tulossa mm. koronakustannuksiin ja tulojen menetyksiin liittyen.  Valtuuston käsittelyyn  määrärahamuutokset tulevat viimeistään joulukuussa, jolloin ennustaminen on jo tätä helpompaa. 

 

Kaupungin lainamäärä syyskuun lopussa oli 40,2 miljoonaa euroa eli noin 2400 euroa/asukas. Lainamäärästä 8 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksella. Heinäkuussa nostettiin Monikylä-investointiin kohdistuva 10 miljoonan euron laina. Vanhoja lainoja lyhennettiin tammi-syyskuussa 2,2 miljoonaa euroa. 

 

Syyskuun kuukausiraportti on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee syyskuun kuukausiraportin tiedoksi.

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa