Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.10.2020/Pykälä 243

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Valtakunnalliseen esiopetuksen kokeiluun hakeutumista koskeva valtuustoaloite

 

501/12.00.00/2020

 

 

KV 05.10.2020 § 84 

 

Valtuutettu Sanni Grahn-Laasonen luki allekirjoittamansa seuraavan valtakunnalliseen esiopetuksen kokeiluun hakeutumista koskeneen valtuustoaloitteen:

 

"Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Forssan kaupunki hakee mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään valtakunnalliseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

 

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

 

Kokeilu on jatkumoa viime hallituskaudella käynnistetylle 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilulle, jossa Forssan kaupunki on ollut mukana. Kaksivuotisen esiopetuksen valmistelu aloitettiin viime hallituskaudella ja se siirtyi kokeilumuotoisena Rinteen/Marinin hallituksen ohjelmaan.

 

Nyt käynnistyvä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat valitaan otantana. Kaksivuotisen esiopetuksen piiriin pyritään saamaan 10 000 lasta. Kokeilua varten laaditaan oma opetussuunnitelma. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

 

Kokeiluun osallistuville kunnille korvataan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten määrän mukaisesti kokeilun ensimmäisestä vuodesta aiheutuvat lisäkustannukset kunnan keskimääräisten esiopetuskustannusten ja varhaiskasvatusmaksujen menetyksen mukaisesti valtionavustuksella.

 

Me aloitteentekijät pidämme tärkeänä, että lapsiystävällinen Forssa on aktiivinen edelläkävijä koulutuksen kehittämisessä ja että forssalaislapset pääsevät ensimmäisten joukossa kehittyvien lapsiperheiden palvelujen piiriin.

 

Pidämme tärkeänä, että Forssa panostaa erityisesti päiväkoteihin, esiopetukseen ja perusopetukseen, jotta jokainen lapsi perhetaustasta riippumatta saa mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämälleen ja opintielleen.

 

Kaksivuotinen esiopetus vahvistaisi koulutuksen tasa-arvoa, ennaltaehkäisisi syrjäytymistä ja auttaisi erityisesti heikommista lähtökohdista ponnistavia lapsia jo ennen koulupolun alkua. Kokoomus kannattaa kaksivuotista esiopetusta ja edistää sitä pysyvänä ratkaisuna koko maahan. Haluamme, että ihan jokaisella lapsella on tasa-arvoiset mahdollisuudet. Vahva tutkittuun tietoon pohjautuva asiantuntijaviesti on, että perusta kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle luodaan jo lapsuudessa.

 

Kaksivuotinen esiopetus loisi jokaiselle lapselle tasa-arvoisemman perustan ennen koulupolun alkua. Kaksivuotinen esiopetus tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää edelleen esiopetuksen lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan oppimiseen perustuvaa opetussuunnitelmaa."

 

Sanni Grahn-Laasosen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Merja Augustin, Jouko Haonperä, Jaana Lähteenkorva, Turkka Mali, Jarkko Männistö, Mika Penttilä, Minna Penttilä, Lotta Saarenmaa ja Ossi Stenholm sekä varavaltuutetut Kaisu Norbäck ja Päivi Honkala.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KH 12.10.2020 § 243  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteesa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa