Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.10.2020/Pykälä 239

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Monitoimikeskuksen rakentamisen urakoitsijavalinnat

 

344/10.03.02.00/2020

 

KH 12.10.2020 § 239  

  

Valmistelija kiinteistöpäällikkö

 

Valtuusto hyväksyi kokouksessa 21.9.2020 (71 §) monitoimikeskuksen kokonaiskustannusarvion ja rakentamisen aloituksen. Edellisessä kokouksessa 17.8.2020 (65 §) valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimmat monitoimikeskuksen rakentamiseen liittyvät urakkatarjoukset hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

 

Teknisen ja ympäristötoimen toimiala on kilpailuttanut rakentamiseen liittyvät urakat EU-kynnysarvon ylittävänä rakennushankkeena. Urakoiden tarjouspyynnöt julkaistiin sähköisessä Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjousten jättämisen määräaika päättyi 7.9.2020. Urakkamuotona kilpailutuksessa käytettiin jaettua urakkaa. Hankinnassa kilpailutettiin pääurakka, johon sisältyvät rakennustekniset työt ja työmaan johtovelvollisuudet, sekä maanrakennus-, runko-, vesikatto-, julkisivumuuraus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakat.

 

Kaikkiin muihin urakoihin paitsi julkisivumuurausurakkaan saatiin vähintään yksi tarjous. Julkisivumuurausurakkaan ei tullut yhtään tarjousta. Julkisivumuurausurakka voidaan toteuttaa suorahankintana laaditun kustannusarvion puitteissa, koska tarjouskilpailussa ei tehty yhtään sitä koskenutta tarjousta.

 

Tarjouksista hyväksytään tarjouspyynnössä olleiden vertailuperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset. Kaupunginhallituksen hankintapäätös tulee molempia osapuolia sitovaksi, kun urakkasopimukset ovat tulleet allekirjoitetuiksi. 

 

Tarjouspyynnöt, urakkatarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Hankintapäätöksen perusteena olevat tarjousten vertailuperusteet otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.

 

Kiinteistöpäällikkö selvittää asiaa kokouksessa.

 

Julkisia hankintoja koskevat tarjoukset ovat kaikilta salassa pidettäviä hankintapäätöksen tekemiseen saakka. Päätöksentekijät voivat tutustua tarjouksiin päätöksentekoa varten. Tarjoukset tulevat toisille tarjoajille eli asianosaisille julkisiksi hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Muille tarjoukset tulevat julkisiksi kirjallisen hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Mahdolliset tarjouksiin sisältyvät liikesalaisuudet ovat salassa pidettäviä senkin jälkeen. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus  Kaupunginhallitus 

1. merkitsee kaikki saapuneet tarjoukset tiedoksi ja toteaa niiden olevan tarjouspyynnön mukaisia

2. valitsee liitteenä olevien tarjousten vertailuperusteiden mukaisesti urakkatarjoukset ja urakoitsijat seuraavasti:

- pääurakoitsija ja rakennustöiden urakoitsija: Tammelan Tasora-kennus Oy

- maanrakennusurakoitsija: Forssan Ympäristöurakointi Oy

- runkourakoitsija: Parma Oy

- vesikattourakoitsija: Tep Roof Pohjanmaa Oy

- putkiurakoitsija: Are Oy

- ilmanvaihtourakoitsija: Caverion Suomi Oy

- sähköurakoitsija: Caverion Suomi Oy

- rakennusautomaatiourakoitsija: BSV Automaatio Oy.

2. toteaa urakkatarjouksen ja urakoitsijan valintaa koskevan hankintapäätöksen sitovan kaupunkia, kun hankintasopimus eli urakkasopimus on allekirjoitettu

3. antaa teknisen ja ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi val-mistella julkisivumuurausurakkaan sisältyviä töitä ja hankintoja koskeva asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. 

 

Käsittely Tekninen johtaja Antti Heinilä ja kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa. Jukka Perälä selosti tarjousten vertailuperusteita. Kumpikin poistui tämän jälkeen ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen ilmoitti olevansa esteellinen ja vetäytyvänsä asian käsittelystä sekä päätöksenteosta. Hänen läheisensä on Parma Oy:n palveluksessa sellaisessa tehtävässä, että se aiheuttaa esteellisyyden. Hän oli kokouksesta poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus

1. merkitsi kaikki saapuneet tarjoukset tiedoksi

2. hylkäsi tarjouspyynnön vastaisina ilmanvaihtourakkaa koskeneen Korafix Oy:n tarjouksen ja sähköurakkaa koskeneen Sähkö-Jore Oy:n tarjouksen

3. valitsi liitteenä olevien tarjousten vertailuperusteiden mukaisesti urakkatarjoukset ja urakoitsijat seuraavasti:

- pääurakoitsija ja rakennustöiden urakoitsija: Tammelan Tasorakennus Oy, urakkahinta 8.390.000 euroa

- maanrakennusurakoitsija: Forssan Ympäristöurakointi Oy, urakkahinta 2.240.600 euroa

- runkourakoitsija: Parma Oy, urakkahinta 3.969.000 euroa

- vesikattourakoitsija: Tep Roof Pohjanmaa Oy, urakkahinta 1.484.000 euroa

- putkiurakoitsija: Are Oy, urakkahinta 1.043.000 euroa

- ilmanvaihtourakoitsija: Caverion Suomi Oy, urakkahinta 1.550.000 euroa

- sähköurakoitsija: Caverion Suomi Oy, urakkahinta 1.515.000 euroa

- rakennusautomaatiourakoitsija: BSV Automaatio Oy, urakkahinta 143.900 euroa 

4. totesi urakkatarjouksen ja urakoitsijan valintaa koskevan hankintapäätöksen sitovan kaupunkia, kun hankintasopimus eli urakkasopimus on allekirjoitettu

5. antoi teknisen ja ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi valmistella julkisivumuurausurakkaan sisätyviä töitä ja hankintoja koskeva asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

6. tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa