Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Jätelautakunta
Pöytäkirja 15.10.2020/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Jätelautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2023

 

362/02.02.00/2020

 

JÄTELTK 15.10.2020 § 28  

  

Valmistelija Jätehuoltopäällikkö

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.9.2020 vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman keskeiset periaatteet ja linjaukset. Kaupunginhallitus on käsitellyt linjaukset 14.9.2020 ja esittänyt ne valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa kaupunkistrategia hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 9.9.2019. Talousarvion tavoiteasettelu kytketään suoraan kaupunkistrategian kahdeksaan menestystekijään ja niiden tavoitteisiin. Talousarviossa esitetään talousarviovuodelle palvelualueittain kaupunkistrategian tavoitteita toteuttavat toimenpiteet, niiden arviointikriteerit/ mittarit sekä tavoitetaso vuodelle 2021. Kullekin palvelualueelle valitaan vain sellaisia tavoitteita, joihin palvelualueella voidaan vaikuttaa. Tavoitteiden toteuttamiselle tulee olla talousarviossa tarvittavat määrärahat. Suunnittelukaudella kaupungin kaikilla toimialoilla, liikelaitoksessa ja konserniyhteisöissä on erityisessä tarkastelussa ja painopisteenä tarkistetun kaupunkistrategian menestystekijä: vastuullinen johtaminen ja sen tavoitteet.

 

Forssan kaupungilla on voimassa valtuuston marraskuussa 2018 hyväksymä ja vuoden 2019 talousarvioon ja -suunnitelmaan 2019-2021 sisältyvä Pärjäävä Forssa - talouden sopeuttamisohjelma. Ohjelman toteutumista ja koronavaikutusten arviointia kaupungin talouteen seurataan aktiivisesti osana kaupungin talousraportointia. Kaupunginvaltuusto antoi 9.12.2019 kokouksessaan kaupunginhallitukselle tehtäväksi käynnistää ja organisoida vuosien 2021-2025 Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelman valmistelun. Pärjäävä Forssa 2:n valmistelu jatkuu talousarviovalmistelun rinnalla siten, että sen linjaukset ja toimenpiteet hyväksytään valtuustossa 16.11.2020.

 

Jätelautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 on laadittu valtuuston ohjeistuksen mukaisesti. Valtuusto seuraa talousarvion toteuttamista toimialoittain/ palvelualueittain. Talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä.

 

Esittelijä Jätehuoltopäällikkö

 

Päätösehdotus Jätelautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2023 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa