Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 253

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuhalassa sijaitsevien tontinosien myynti

 

514/10.00.01.00/2020

 

KH 21.10.2020 § 253  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti 

 

 Seppo Aaltonen on EA Kiinteistöt Oy:n puolesta 16.9.2020 pyytänyt saada ostaa kaupungilta neljä tontinosaa ns. Kirjapainon kolmion alueelta. Määräalojen kaavatilanne ja arvonmääritys käyvät ilmi liitteenä olevasta kaupungingeodeetin laatimasta hintaselvityksestä. Voimassa olevassa asemakaavassa ja hyväksytyissä tonttijaoissa määräalat muodostavat yhtiön ennestään omistamien kiinteistöjen kanssa asemakaavan mukaiset tontit. Yhtiön ostettua määräalat sille voidaan muodostaa asemakaavan ja tonttijaon mukaiset tontit.  

 

 Tontinosien hintojen voidaan katsoa täyttävän kuntalain (410/2015 muutoksineen) 130 §:n markkinaehtoisuuden vaatimukset Ramboll Oy:n 10.6.2016 tekemän yritystonttien markkinahintaselvityksen nojalla sekä lainvoiman saaneissa lunastustoimituksissa määritettyjen asuntotonttien markkinahintojen pohjalta.

 

 Yhteinen kauppahinta on 2.961,00 euroa. Ostajalle tulevat lisäksi maksettaviksi kaupanvahvistajan palkkio, lainhuudon hakemisen kustannukset sekä varainsiirtovero.

 

 Kiinteistönmuodostamiskustannukset laskutetaan ostajalta erikseen, kun kiinteistönmuodostus on tehty. Tonttijaosta ei peritä erillistä kustannusta, koska kysymyksessä on ns. ensimmäinen  tonttijako, joka on aina maanomistajalle ilmainen.

 

 Kauppakirja sekä määräalojen sijainnin osoittava kartta ovat liitteinä.

 

 Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston pää­tök­sen 9.12.2019 (75 §) nojalla hyväksyä kauppakirjan.

 

Lisätietojen antaja: kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hy­väk­syy kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kauppakirjaan mahdollisia teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä korjauksia.

 

 Lisäksi kaupunginhallitus määrää tämän myyntipäätöksen olemaan voimassa kuusi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja raukeamaan sen jälkeen ilman erillistä päätöstä, ellei kauppakirjaa ole siihen mennessä allekirjoitettu. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa