Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 251

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuosia 2021 - 2024 koskevasta tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta annettava lausunto

 

492/10.03.01.00/2020

 

KH 21.10.2020 § 251  

  

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa kunnille mahdollisuuden lausua vuosiksi 2021 - 2024 laatimastaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Lausunnot pyydetään lähettämään 31.10.2020 mennessä. Suunnitelma on nähtävissä Internet- osoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa kaupungin puolesta seuraavan lausunnon:

Forssan kaupungin alueelle ei ole osoitettu suunnitelmassa lainkaan kohteita. Kaiken kaikkiaan Lounais-Hämeeseen kohdentuvia hankkeita on hyvin vähän.

Forssan kaupunki näkee ensiarvoisen tärkeäksi suojata valtatiellä 10 Kaikulan eritasoliittymästä Hämeenlinnan suuntaan olevan mäen pohjavesi kiireellisesti. Pohjaveden suojauksen yhteydessä liittymäjärjestelyt tulee uudistaa siten, että yhteys valtatieltä 10 Saarelankadulle säilyy. Kaupungin kaksi vedenottamoa sijaitsevat samalla pohjavesialueella, jonka valtatie 10 tässä kohdassa ylittää. Vaarallisia aineita kuljettavan raskaan liikenteen onnettomuus kyseisessä kohdassa vaarantaisi heti kaupungin vesihuollon.

Liikenneturvallisuuskoordinaattorityön tukeminen on tärkeä yhteistyömuoto eri yhteistyöryhmien välillä. Liikenneturvallisuussuunnitelmaa tulisi päivittää jatkuvasti ja riittävän aktiivisesti. Pienten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteutukseen täytyy varata resursseja.

Seuraavat teemat vaativat Forssan kaupungin näkökulmasta myös pikaista huomioon ottamista:
- Valtatien 10 alittavan Vieremäntien (13564) "Mäkisen sillan" alituskorkeus ei ole riittävä, ja suuri osa raskaasta liikenteestä joutuu kiertämään asuntoalueen katuverkon kautta.
- Valtatieltä 2 puuttuvat liittyvän liikenteen kiihdytyskaistat Jokioisten tien (2804) ja Rautatienkadun liittymissä.
- Valtatien 10 melusuojaus Kaikulan asuntoalueen kohdalla ei riitä.
- Valtateiden 2 ja 10 meluvallien kasvustoa ei ole niitetty vuosittain.
- Jokioistentien (2804) asfalttipinnoite on huonokuntoinen.
- Jokioistentien (2804) ja Tuomolankadun risteykseen tarvitaan liikennevalot erityisesti kevyenliikenteen tarpeisiin.
- Valtatien 10 varrelle Turuntien ja Saarelankadun välille tarvitaan varsinkin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän oppilaita varten mopoliikenteen väylä, jota pitkin mm. Kaikulan eritasoliittymä voidaan ohittaa.
- Lempääntien (13599) kunto on edelleen huono.
- Uusien joukkoliikenteen yhteistyömuotojen etsiminen ja toteuttaminen Forssan seudun kuntien alueelle on tarpeellista.
- Valtion pitää tehdä uuden tieliikennelain mukainen liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjausvälineiden uusiminen samanaikaisesti ja yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti lausuntoon lisättäväksi seuraavia kohteita:

- Forssan keskustasta Koijärvelle rakennettava kevyenliikenteen väylä

- Tampereentien ja Matkuntien risteyksen turvallisuuden parantaminen

 

Jäsen Ilkka Joenpalo ehdotti lausuntoon lisättäväksi seuraavaa kohdetta:

- Jokioisten keskustaajamasta Vaulammille rakennettava polkupyöräreitti

 

Päätettyään keskustelun ja tiedustellessaan asiaa puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen lisäysten tekemisestä yksimielinen

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon kaupunginjohtajan ehdotukseen kokouksessa lisättäväksi ehdotettuine kohteineen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa