Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 250

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hämeen liiton vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaa koskeva lausunto

 

533/00.04.00/2020

 

KH 21.10.2020 § 250  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Hämeen liitto pyytää jä­sen­kun­nil­taan lausuntoa liiton vuoden 2021 ta­lous­ar­viosta ja vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja ta­lous­suun­ni­tel­mas­ta. Lausuntopyyntö sekä ta­lous­ar­vion ja toiminta- ja ta­lous­suunni­telman ­luon­nokset ovat liitteenä.  

 

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessa 14.9.2020 (94 §) luonnoksen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2023 ja talousarvioksi vuodelle 2021 ja päätti pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta esitykset liiton toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään toimittamaan 28.10.2020 mennessä.

 

Toiminta-ja taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut, että jäsenkuntien maksuosuuksia ei lisätä vuodelle 2021.

 

Vuodelle 2021 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 2.065.500 euroa. Kaikista toimintatuotoista merkittävimmän osan eli 97 % muodostavat jäsenkuntien maksuosuudet, joita on laskettu kannettavan

liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2.001.400 euroa.

 

Projektit -tulosalueen talousarviota täydennetään vielä Kanta-Hämeen sote-uudistuksen valmistelun talousarviolla ennen maakuntavaltuuston käsittelyä. Projektien menot katetaan lähes kokonaan erillisellä projektirahoituksella, joten projekteilla ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin

 

Kuntakohtaiset maksuosuudet voivat hiemman muuttua, mikäli verotulojen kertymien suhteissa tapahtuu jäsenkuntien välillä muutoksia. Forssan kaupungin  kuntamaksu on TA 2021 esityksessä 63.845 euroa.

 

Kuntien taloudellinen tilanne on erityisen tukala koronapandemiasta johtuen. Kunnat joutuvat karsimaan kulujaan peruspalveluista. Tällaisessa tilanteessa myös ylikunnallisten organisaatioiden maksujen tulee joustaa aiemmasta alaspäin. Hämeen liiton tulee etsiä aktiivisesti toimenpiteitä kuntien maksuosuuksien pienentämiseksi edelleen suunnitelmavuosina.

Kuntien perusmaksuosuudesta saatavat varat tulee kohdistaa nykyisten kuntien eduksi tehtävään työhön.

Lausuntopyynnön liitteenä tulleessa taloussuunnitelmassa ei ole eritelty kuntayhtymän taseen tietoja. Jatkossa tasetiedot olisi hyvä toimittaa lausuntopyynnön yhteydessä.

 

talousjohtaja Leena Järvenpää, p. 03 4141 2210, lee­na. jar­ven­paa(ät)fors­sa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Hämeen liitolle seuraavan kaupungin lausunnon:

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksissa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat oikeanlaisia.

Jäsenkuntien maksuosuuksia tulee pienentää vuodesta 2020 vuodelle 2021.

Hämeen liiton tulee aktiivisesti etsiä toimenpiteitä jäsenkuntien maksuosuuksien pienentämiseksi tulevina vuosina. 

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää olisi asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa