Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 248

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

LounaPlussa ry:n kuntarahoitus vuosina 2021 - 2022 sekä uuden vuosien 2023 - 2027 maaseuturahoituskauden valmistelu

 

535/02.05.01.00/2020

 

KH 21.10.2020 § 248  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Leader- toimintaryhmä LounaPlussa ry on toteuttanut EU:n maaseuturahoituksen mukaista Luonnollisesti Lounais-Hämeessä    -kehittämisstrategiaa vuosina 2014 - 2020. Keskeisiä rahoitettavia toimia ovat olleet yritysten tuet (11 kpl) lähinnä investointeihin sekä yhdistysten hanketuet (58 kpl) tilainvestointeihin, luontokohteiden kunnostamiseen sekä monipuolisiin kehittämishankkeisiin, joissa kehitettiin mm. uusia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi kuuden teemahankkeen myötä tukea sai 89 yhdistystä hankintoihin, tallenteisiin ja opintomatkoihin. Strategian kokonaisrahoitus on ollut 5,4 miljoonaa euroa, josta julkista tukea on seutukunnalle käytetty 3,5 miljoonaa euroa. Tästä julkisesta tuesta alueen kuntien rahoitusosuus on ollut 20 %.

 

Maaseuturahoituksen ohella LounaPlussa ry on toteuttanut ohjelmakaudella omia hankkeita myös EU:n sosiaalirahaston ja TE-toimiston työvoimapoliittisella tuen avulla. Maaseuturahaston ulkopuolista rahoitusta on näillä hankkeilla LounaPlussa ry:n kautta saatu alueelle yli miljoona euroa työllisyyden edistämiseen seitsemän vuoden aikana.

 

Vuoden 2020 oli suunniteltu olevan viimeinen nykyisen strategian toteuttamisvuosi. Maaseudun EU-rahoituspaketin viivästyttyä EU:ssa on maa- ja metsätalousministeriössä valmistelussa vuosien 2021 ja 2022 siirtymäkausi 2021-2022 ja viiden vuoden pituinen varsinainen ohjelmakausi, joka alkaisi vuonna 2023. Siirtymäkautena toimitaan nykyisellä strategialla ja tukimuodoilla. Siirtymäkauden rahoitus Leader-ryhmille haetaan ministeriöstä 31.10.2020 mennessä.

 

Siirtymäkauden hakemuksessa tulee esittää toimenpiteitä kahdelle vuodelle nykyisen ohjelman pohjalta sekä kuntarahasitoumukset kahdelle tulevalle vuodelle. Kuntarahapäätöksen voi toimittaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Kuluneella ohjelmakaudella kuntarahoitus on ollut 100 000 euroa vuodessa yhteensä. Se on jaettu Forssan seudun kuntien kesken väestön suhteessa. LounaPlussa ry:n hallitus on suunnitellut siirtymäkauden hakemusta tältä pohjalta, eli kuntarahan vastineeksi tulisi 400 000 euroa EU:n ja valtion rahoitusta vuodessa.

 

Nykyisen strategian pääteemat ovat olleet:

 

  1. Hyvinvointia yhteisöllisyydestä

 

2. Toimeentuloa yrittäjyydestä

3. Ruohonjuuren järkivihreyttä

 

Alueen toimijoiden ja kuntien sekä LounaPlussa ry:n hallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta siirtymäkauden hakemuksessa korotetaan luontokohteiden kehittämistoimien tarvetta, osallisuuden edistämisen lisäämistä, nuorisotoiminnan kehittämistä sekä ekologisen maaseutuasumisen mahdollistamisen toimenpiteitä ja etenkin yritystoiminnan investointitarpeita.

 

Varsinainen haku uuden ohjelmakauden osalta ajoittuu ensi vuoden keväälle. Hausta tulee kaksivaiheinen, jolloin lopullinen hakemus jätetään aikaisintaan vuoden 2021 loppupuolella. Maaliskuun 2021 lopussa jätettävässä 1. vaiheen hakemuksessa kuntien tulee ilmoittaa halukkuudestaan kuulua edelleen Leader-toimintaryhmän alueeseen. Varsinainen strategia ja rahoitusohjelma valmistellaan vasta vuoden 2021 aikana, jolloin kunnat päättävät erikseen kuntarahoituksen osoittamisesta vuosille 2023-2027.

 

LounaPlussa ry esittää, että

 

1. kaupunki/kunta päättää osallistumisestaan LounaPlussa ry:n strategian mukaiseen toimintaan vuosina 2021 - 2022 vuosittaisella kuntarahoituksella (jakotaulukko alla)

 

2. kaupunki/kunta päättää uuden ohjelmakauden 2023 - 2027 osalta halukkuudestaan kuulua edelleen LounaPlussa ry -nimisen Leader-toimintaryhmän toiminta-alueeseen ja osallistumisesta uuden rahoituskauden strategian valmisteluun sen edetessä.

 

 

Toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen ja yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Lindroos esittelevät asiaa kokouksessa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaupunki osallistuu LounaPlussa ry:n strategian mukaiseen toimintaan vuosina 2021 - 2022 vuosittaisella 51.625 euron kuntarahoituksella ja että kaupunki ilmoittaa olevansa halukas uuden ohjelmakauden 2023 - 2027 osalta kuulumaan edelleen LounaPlussa ry nimisen Leader-toimintaryhmän toiminta-alueeseen ja osallistumaan uuden rahoituskauden strategian valmisteluun.  

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

 Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen ilmoitti olevansa yhdistyksen hallituksen jäsenenä esteellinen ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Hän oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa