Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 261

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Varavaltuutetulle myönnettävä ero

 

489/00.00.01/2020

 

KH 21.10.2020 § 261  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

 

Keskusvaalilautakunta on kokouksessa 12.4.2017 vahvistanut kauden 1.6.2017 - 31.12.2021 kuntavaalin tuloksena varavaltuutetuksi muiden ohella Pirjo Takalan (SDP).

 

Takala on pyytänyt kirjallisesti eroa varavaltuutetun tehtävästä ajankäytöllisistä syistä.

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Oikeuskirjallisuuden mukaan eron perusteena oleva pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka. Oikeuskäytännössä on suhtauduttu pidättyvästi asian käsittelytapoihin liittyvän mielipide-eron hyväksymiseen päteväksi syyksi (Harjula, Heikki - Prättälä, Kari: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat, 2015, s. 475).

 

Eron myöntämisen seurauksena puolueen varavaltuutettujen määrä on jäämässä vajaaksi.

 

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti. Jos valtuusto myöntää Takalalle eron, keskusvaalilautakunta määrää uuden varavaltuutetun hänen tilalleen. Uusi varavaltuutettu ilmoitetaan sitten tiedoksi valtuustolle.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. myöntää Pirjo Takalalle eron varavaltuutetun tehtävästä

2. toteaa keskusvaalilautakunnan valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määräävän Takalan tilalle uuden varavaltuutetun ja ilmoittavan tämän tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa