Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 260

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenen vaihdos

 

489/00.00.01/2020

 

KH 21.10.2020 § 260  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Valtuusto on valinnut Pirjo Takalan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäseneksi. Takala on pyytänyt ajankäytöllisistä syistä eroa lautakunnan varajäsenyydestä.

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan nykyinen kokoonpano on seuraava:

 

Niininen Vesa puheenjohtaja

Salonen Nicholas henk.koht. varajäsen

 

Saarenmaa Lotta varapuheenjohtaja

Kauppi Susanna henk.koht. varajäsen 

 

Pohjalainen Katariina jäsen

Kula Karol  henk.koht. varajäsen

 

Aaltonen Ari jäsen

Ilvonen Sirkka-Liisa  henk.koht.varajäsen

 

Mattila Sami jäsen

Kuparinen Pia henk.koht. varajäsen

 

Aaltonen Minna jäsen

Jokinen Annikki henk.koht. varajäsen

 

Ylitalo Hannu jäsen

Koskenoja Juha henk.koht. varajäsen

 

Vikman Pasi jäsen

Väre Pasi  henk.koht. varajäsen

 

Jokinen Saara jäsen

Takala Pirjo  henk.koht. varajäsen

 

Kainulainen Jennica jäsen

Penttilä Mari henk.koht. varajäsen

 

Lahtinen Maaret jäsen

Lintonen Emmi henk.koht. varajäsen

 

Mali Turkka  jäsen

Lahtinen Kalle henk.koht. varajäsen

 

Nieminen Tuulia jäsen

Väre Wilma  henk.koht. varajäsen

 

Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luottamustoimeen on se, jolla on äänioikeus, jonka kotikunta on Forssan kaupunki ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

 

Kuntalain 72 §:n mukaan kaupunginvaltuustoon ei ole vaalikelpoinen

 

1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

 

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

 

3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

 

4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

Kuntalain 31 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

Valtuustoa lukuun ottamatta kunnallisissa toimielimissä tulee naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Tasa-arvolain säännösten nojalla Pirjo Takalan tilalle Saara Jokisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tulisi valita mies.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. myöntää Pirjo Takalalle eron sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä 

2. valitsee Saara Jokiselle Pirjo Takalan tilalle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa