Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 258

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Forssan yhteislyseon johtokunnan jäsenen vaihdos

 

489/00.00.01/2020

 

KH 21.10.2020 § 258  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Valtuusto on valinnut Pirjo Takalan Forssan yhteislyseon johtokunnan jäseneksi. Takala on pyytänyt ajankäytöllisistä syistä eroa lautakunnan jäsenyydestä.

 

Forssan yhteislyseon johtokunnan nykyinen kokoonpano on seuraava:

 

Norri Timo  puheenjohtaja

Varis Ismo  henk.koht. varajäsen

 

Luoma Anina jäsen

Nieminen Tuulia henk.koht. varajäsen

 

Takala Pirjo  jäsen

Lahtinen Maaret henk.koht. varajäsen

 

Väre Pasi  jäsen

Haake Jari  henk.koht. varajäsen

 

Luostarinen Matti kh:n edustaja

Virtanen Tapio kh:n varaedustaja

 

Tammelan kunnan edustaja

Ojansuu Ismo varapuheenjohtaja

Rantala Tuomas henk.koht. varajäsen

 

Humppilan kunnan edustaja

Kemppainen Maria jäsen

Rantanen Juha henk.koht. varajäsen

 

Jokioisten kunnan edustaja

Roininen Janne jäsen

Stenberg Nina henk.koht. varajäsen

 

Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luottamustoimeen on se, jolla on äänioikeus, jonka kotikunta on Forssan kaupunki ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

 

Kuntalain 72 §:n mukaan kaupunginvaltuustoon ei ole vaalikelpoinen

 

1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

 

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

 

3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

 

4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

Kuntalain 31 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

Valtuustoa lukuun ottamatta kunnallisissa toimielimissä tulee naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Tasa-arvolain säännösten nojalla Pirjo Takalan tilalle uudeksi jäseneksi tulisi valita nainen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. myöntää Pirjo Takalalle eron Forssan yhteislyseon johtokunnan jäsenyydestä 

2. valitsee Pirjo Takalan tilalle Forssan yhteislyseon johtokuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa