Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 255

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Työvalmennuskeskus Aktiivin työnohjaajia koskevat nimikemuutokset ja kelpoisuusvaatimukset sekä yhden vakanssin täyttölupa

 

218/01.01.00/2020

 

KH 21.10.2020 § 255  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

 Työvalmennuskeskus Aktiivissa on kolme työnohjaajan tointa (vakanssit 3161, 3162 ja 3163). Vakanssit 3161 ja 3163 on täytetty vakinaisesti. Kaupunginhallitus on kokouksessa 20.4.2020 (105 §) myöntänyt myös vakanssille 3162 täyttöluvan. Toimi oli tämän jälkeen haussa, mutta rekrytoinnin tulos oli heikko. Toimi jätettiin täyttämättä. Tämän perusteella työllisyydenhoidon päällikkö Suvi Aaltonen esittää, että työnohjaajan toimien nimike muutetaan työtoiminnan ohjaajaksi ja että toimien kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan soveltuva korkeakoulututkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Kelpoisuusvaatimuksen muutoksen katsotaan parantavan rekrytoinnin onnistumismahdollisuuksia, koska se todennäköisesti lisää hakijamäärää.

 

 Voimassa oleva kelpoisuusvaatimus on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 tai 15 §:n mukainen kelpoisuus eli sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteinen tutkinto. 

 

 Toimen vakinainen täyttäminen on yhä tarpeen, ja siihen haetaan lupaa. Työtoiminnan ohjaajan tehtävässä keskeistä on verkostotyö kodin, asuntolan, palveluohjaajien ja muiden Aktiivissa oleville tärkeiden kumppaneiden kanssa. Alihankinnan tuotannolle tärkeää on tavoitteellinen työskentely alihankintatöiden parissa, tuotannon haltuunottaminen ja Aktiivissa olevien ohjaus tuotantotöissä. Ohjaaja tukee Aktiivissa olevia arjenhallinnassa sekä tekee tiimityö muiden työtoiminnan ohjaajien kanssa ja yhteistyö kaikkien Aktiivin työntekijöiden kanssa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. muuttaa työnohjaajan toimien (vakanssit 3161, 3162, 3163) nimikkeen 1.11.2020 alkaen työtoiminnan ohjaajaksi ja vahvistaa, että toimien kelpoisuusvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto

2. myöntää luvan työtoiminnan ohjaajan toimen (vakanssi 3162) vakinaiseen täyttämiseen 1.11.2020 alkaen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa