Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.09.2020/Pykälä 234

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Yhdistyksille Forssan keskusta-alueen elävöittämiseksi osoitettavia toimintatiloja koskeva valtuustoaloite

 

477/10.03.01.00/2020

 

 

 

KV 21.09.2020 § 78 

 

 

Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki yhdistyksille Forssan keskusta-alueen elävöittämiseksi osoitettavia toimintatiloja koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Valtuustoaloitteissani 14.11.2016 ja 13.2.2017 esitin julkisen sektorin tarjoavan kolmannelle sektorin yhdistyksille ns. toimintatiloja mahdollisesti Forssan linja-autoaseman tyhjiin tiloihin tai muihin vapautuviin tiloihin. "Lintsillä" on onnistuneesti tehty työtoiminnan toimintaan ja muuhun kaupungin järjestämää työnohjausta ja tekstiilimyyntipajaa. Nyt myös muita tiloja on jäänyt tyhjäksi, ja moni iso liiketila tai konttori on tyhjänä kaupungin keskustassa, kuten myös reunalla sijaitsevissa kaupunginosissamme.

 

Miten kulttuuripuolen edustajamme sivistys- ja tulevaisuuslautakunta aikoo toimia tilanteessa. Yhteisöllisyyden tarjoaminen myös koronakriisin aikana on kaikenikäisille kuntalaisille tärkeää.

Myös vähävaraisemmalle nuorisolle tulisi tarjota musiikki ja kulttuuritoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia tänä kriittisenä aikana. Rahallinen tilanne saattaa olla ensi vuonna huonompi, kuin kukaan osaa kuvitella vielä tällä hetkellä.

Mutta vaikkapa Kehräämöllä voisi järjestää kyseltyä bänditoimintaa, kuten joskus aikaisempina vuosina. Bändien yhtyetoiminta ei sovi välttämättä isoille ryhmille.

 

Alla olevista aloitteista olen koonnut edelleen ajankohtaisena pitämiäni huolenaiheita.

 

Referoitu ja päivitetty valtuustoaloite 14.11.2016 vuodesta vuoteen 2020

 

Forssan linja-autoaseman- ja muiden vapaana olevien kaupungin omistamien tilojen hyötykäytöstä kaupungin keskustassa.

Forssan Kaupungin Sivistys- ja Tulevaisuuslautakunnan olisi mahdollista hyödyntää kulttuuriyhteisöille ja yksittäisille taideryhmille ja taiteilijoille esim. Linja-autoaseman kellaritiloja ja muita vapautuneita tyhjiä tiloja yhdistystoimintaan, ja taideyksikköinä, joita voitaisiin vuokrata edelleen eri taiteenalojen harjoittajille, jotka kaipaavat edullisia työtiloja.

 

Eri yhdistykset ovat usein kyselleet yhteistä, ja monet kulttuuritoimijat saman katon alle kokoavaa työpistekokonaisuutta, joka sijaitsee kaupungin nyt autioituvassa keskustassa. Yhteisötalo sijaitsee kauempana Viksperin Haudankorvalla, eikä palvele kaikkia halukkaita.

Nyt osaan keskustan tiloja olisi helpolla hoidettavissa info- ja neuvontapiste ja työtiloja yhdistyksille, pientä vuokraa vastaan tietysti, kaupungin taloudellisen tilanteen huomioiden.

Kulttuuriavustusten ja kulttuurineuvonnan toiminnassa on edelleen toimintatyhjiötä olemassa. Esim. matkailuneuvonnassa.

 

Työväenyhdistyksen omistaman Työväentalon kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu lähes joka tilan suhteen koko vuorokautisesti, ja siksi siellä ei ole enää tarjolla tyhjää vuokratilaa esim. musiikkiharrastajille, ja tiloja on jouduttu kyselemään muualta. Kaupungin tulisi ottaa selvää mitä kiinteistöjä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa jo olevien kiinteistöjen osalta eri kulttuuritoimijoille. Kaupungin omistuksessa on kuitenkin tyhjää tilaa monissa eri kiinteistöissä, ja niistä olisi hyvä saada julkisempaa tietoa.

 

Vuosi 2017 oli suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuosi, jolloin tein aiemman aloitteeni, mutta nyt on jo vuosi 2021. Paljon eivät ole asiat muuttuneet kolmessa ja neljässä vuodessa. Tällä toimenpiteellä ja näkyvyydellä saataisiin toimijat aktiivisiksi keskustan ilmeen nostamiseksi. Keskusta-alueen elinvoimaisuutta tulee edelleen voimistaa, ja miettiä kuinka kehittää torin seutua ja elinkeino- ja kulttuurielämää. Kulttuuritoiminnan lisääminen olisi hyvä virike asiaan.

 

Referoitu ja päivitetty aloite 13.2.2017 vuoteen 2020

 

Kollektiivisen yhdistysten työskentelypisteen luominen Forssan alueelle

 

Asiakkaat voisivat vuokrata tunti periaatteella työskentelytiloja avoimessa ympäristössä, jossa on tietotekniset yms. palvelut ja useita yhdistystoimijoita saman katon alla, ja näin ollen saisivat synergiaetuja toistensa kanssa samassa ilmapiirissä työskennellen, vaikkakaan eivät olisi edes saman alan tai yhdistyksen henkilöstöä.

Myös tapahtumien koordinointi olisi kätevämpää, vältyttäisiin mm. päällekkäisyyksiltä.

 

Olisiko korkea aika kokeilla meillä Forssassakin tämänkaltaista ideaa kaupungin tarjoamalla palvelulla vaikkapa jonakin pilottihankkeena, johon voisi saada vaikkapa ELY-keskukselta, tai joltakin muulta instanssilta rahoitusta idean kehittämiseen.

Samalla eri yhdistykset saisivat mahdollisen edustuspisteen eri tapahtumiensa koordinoimiseen ja toimintojensa kehittämiseen, ja muutamalle henkilölle saataisiin luotua työllistymisen mahdollisuus. Yhteinen yhdistysten hallitus muodostettaisiin hoitamaan vuokrauksia ja talon hoitoon liittyviä toimenpiteitä esim. vuokriin ja korjauksiin liittyen, yhdessä kaupungin kanssa.

Näin on menetelty onnistuneesti mm. Paavolassa ja etenkin Viksperin asukasyhdistyksellä Vikspirtillä."

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KH 28.09.2020 § 234  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa johtoryhmälle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa