Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.09.2020/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta koskeva lausunto

 

159/02.02.02/2020

 

 

 

 

 

TARLA 09.06.2020 § 39 

 

 

Valmistelija Puheenjohtaja

 

 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

 Valtuusto on hyväksynyt, että valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi lautakunta tutustuu painopistejaotuksen mukaisesti kaupunkiorganisaation palvelutoimintaan pyrkien varmistamaan sen taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

 

 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä.

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja ehdottaa, että valtuusto pyytää kuntalain mukaisesti kaupunginhallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, viimeistään 30.9.2020.

 

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KV 22.06.2020 § 50 

 

 

Tarkastuslautakunta:

 

Päätösehdotus Valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan vuodelta 2019 laatiman arviointikertomuksen tiedoksi ja pyytää kaupunginhallitusta kuntalain mukaisesti antamaan viimeistään 30.9.2020 lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

 

 

 

 

KH 28.09.2020 § 231  

 

 Lausunto liitteenä.

(AH, LJ, ES, MP)

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. merkitsee liitteenä olevan kaupunginhallituksen lausunnon tiedoksi

2. toteaa, että tarkastuslautakunnan suositukset otetaan huomioon lausunnossa mainituin tavoin ja ettei arviointikertomus anna aihetta muihin erillisiin toimepiteisiin jo meneillään olevien tai aloitettaviksi päätettyjen toimenpiteiden lisäksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa