Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.09.2020/Pykälä 230

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Osavuosikatsaus 31.8.2020

 

 

Osavuosikatsaus 31.8.2020

 

284/02.02.01/2020

 

KH 28.09.2020 § 230  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Talousohjeiden mukaan talousarvion sekä toiminnallisten tavoittei-den ja konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille vuosikolmanneksittain 30.4., 31.8 ja 31.12. vallinneen tilanteen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt osana vuoden 2020 talousarviokirjaa kaupungin arviointijärjestelmän kuvauksen. Osavuosikatsaukset ovat kuukausiraportoinnin lisäksi keskeinen osa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-den toteutumisen arviointia.

 

Huhtikuun lopun osavuosikatsaus laaditaan suppeana siten, että se sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Elokuun lopun laaja osavuosikatsaus sisältää myös toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen seurannan.  Osavuosikatsaus sisältää myös ennusteen koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on keskeinen osa osavuosikatsauksia.

 

Osavuosikatsaus on tällä kertaa esitystavaltaan erilainen aikaisem-paan verrattuna. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuran-nassa on otettu käyttöön LATO-strategiatyökalu, joka on nyt pilotoin-tivaiheessa. Se mahdollistaa myös strategian ja sen tavoitteiden ja niistä johdettujen talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden toteutu-misen seurannan paitsi palvelualueittain, kuten osavuosikatsaukses-sa, myös tavoitteittain. Kaupungin raportointia kehitetään edelleen, ja myös osavuosikatsausten ja kuukausiraporttien esitystapa muuttuu ensi vuoden aikana.

 

Elokuun lopussa kaupungin toimintamenot ilman vesihuoltoliike-laitosta olivat 80,8 miljoonaa euroa. Vastaavasti toimintatuottoja oli kertynyt 13,3 miljoonaa euroa. Verotuloja oli kertynyt 41,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 5,1 %. Verotilitysten jaksotusmuutoksista ja viime vuoden tilitys-vajeesta sekä yhteisöveron kuntien ryhmäosuuden korotuksesta johtuen vuodet 2019 ja 2020 eivät ole vertailukelpoisia.  

 

Valtionosuuksia oli kertynyt 30,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,6 %.Toimintakate oli elokuun lopussa - 67,5 miljoonaa euroa eli 66,5 % budjetoidusta.Toimintakate kasvoi 2,5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

 

Verotulojen  ennustetaan pysyvän vuoden 2019 suuruisina, eli  talousarvion verotulokohdan ennustetaan jäävän vajaaksi 1,7 miljoonaa euroa. Koronapandemian suurimmat talousvaikutukset kohdistuvatkin juuri kuntien saamiin verotuloihin. 

 

Valtion kunnille osoittamat koronatukipaketit huhtikuussa ja kesäkuussa kasvattavat kaupungin valtionosuuksia noin 2,3 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna. Ennusteen mukaan kaupungin kuluvan vuoden tulos pysyisikin suurin piirtein budjetoidussa ja hiemman ylijäämäisenä. Ennusteessa on paljon epävarmuutta liittyen pandemian etenemiseen ja sen vaikutuksiin loppuvuoden aikana.

 

Kaupungin lainamäärä oli elokuun lopussa yhteensä 40,7 miljoonaa euroa eli noin 2.400 euroa/asukas.

 

Osavuosikatsaus 31.8.2020 on erillisliitteenä.

 

Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, p. 03 4141 5210, leena.jarvenpaa(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee erillisliittenä olevan elokuun osavuosikatsauksen tiedoksi ja ehdottaa valtuuston merkitsevän sen tiedoksi

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa