Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 223

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Valtuuston kokousten tallenteiden julkaisutapa

 

460/07.02.01/2020

 

KH 14.09.2020 § 223  

  

Valmistelija kaupunginjohtajan sihteeri, kaupunginsihteeri

 

Kaupunginvaltuuston kokouksia on kuvattu 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Kuvauksia on tehty eri menetelmin. Menetelmien muutokset ovat aiheuttaneet väliin katkoksia. Nykyisin kaupungin oma henkilökunta videoi kokoukset suorina lähetyksinä kaupungin YouTube-kanavan kautta. Kaikilla kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus katsella tallennettuja kokousvideoita em. kanavan kautta myös jälkikäteen pitkähkönkin ajan kuluttua.

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 26.10.2016 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskeneen direktiivin (EU) 2016/2012. Direktiivin nojalla säädetty digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettu laki tuli voimaan 1.4.2019. Lain tavoitteena on edistää kansalaisilla olevia digitaalisten palvelujen yhdenvertaisia käyttömahdollisuuksia. Tämä koskee esim. näkö- ja kuulovammaisia. EU:n direktiivin täytäntöönpanolle on ollut siirtymäaika, joka koskee ennen 23.9.2018 julkaistuja julkisen sektorin verkkosivustoja sekä niillä julkaistavia videoita ja äänitallenteita. Siirtymäaika on koskenut mm. Forssan kaupungin sivustoja. Siirtymäaika loppuu 23.9.2020. Siirtymäajan jälkeen mm. kaupungin verkkosivustoilla julkaistavat videot on muokattava saavutettaviksi 14 vuorokauden kuluttua niiden julkaisusta. Tämä tarkoittaisi valtuuston kokouksen videon tekstittämistä 14 päivän kuluessa kokouksesta julkaistavaksi sen jälkeen niin, että puhujan puhe näkyisi kuvaruudussa suomenkielisenä tekstinä. Tekstitys vaatisi sähköisen tekstityspalvelun. Muulla tavoin tämä ei onnistu kohtuullisin kustannuksin. Suomeksi ei ole vielä saatavilla sähköistä tekstityspalvelua. Tämän vuoksi on päädytty toimimaan samoin kuin suurin osa muista valtuustonsa kokoukset kuvaavista kaupungeista tiettävästi aikoo menetellä. Kokoukset kuvataan samalla tavoin kuin tähänkin saakka. Kokousvideot pidetään nähtävillä kaupungin YouTube-kanavalla vain 14 vuorokautta valtuuston kokousten jälkeen. Sen jälkeen kaupungin keskushallinnon henkilökunta tallentaa videot arkistoon, jossa niihin voi halutessaan tutustua. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy valtuuston kokousvideoiden julkaisemisen yllä selostetuin tavoin

2. ehdottaa valtuuston osaltaan hyväksyvän kaupunginhallituksen päätöksen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa