Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2020/Pykälä 215

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 07.09.2020 § 215  

    

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

 

-          Kaupunki on vuokrannut Valijärven kesänviettopaikan Koijärven Kylät ry:lle. Vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti Valijärvi-toimikunta toimittaa kaupungille vuosittain toimintaansa koskevat tiedot. Vuoden 2019 tiedot ovat oheisaineistona.

 

-          Jokioisten kunnanhallitus on kokouksessa 10.8.2020 (197 §) hyväksynyt kunnan puolesta kaupungin ja seudun kuntien matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskevan sopimuksen. Jokioisten kunnan osuus vuoden 2020 kustannuksista on n. 12 000 euroa, dnro 354/02.09.00/2020.

 

-          Ypäjän kunnanhallitus on kokouksessa 11.8.2020 (121 §) hyväksynyt kunnan puolesta kaupungin ja seudun kuntien  matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskevan sopimuksen, dnro 354/02.09.00/2020.

 

-          Ympäristölupalautakunta on kokouksessa 18.8.2020 (46 §)  myöntänyt Forssan Ympäristöurakointi Oy:lle ympäristöluvan jätteen ammattimaiseen käsittelyyn, dnro 97/11.01.00.00/2020

 

-          Opetushallitus on 21.8.2020 päättänyt myöntää kaupungille 16 800 euroa valtionavustusta taide- ja tiedekasvatuksen yhdistämiseen eri oppilaitoksissa, dnro 431/02.05.02/2020.

 

-          Kokouksessa 24.8.2020 (197 §)  Tammelan kunnanhallitus hyväksyi alustavasti kunnan hankkivan uuden kirjastoauton yhdessä Forssan kaupungin kanssa, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kunnalle ja kaupungille auton hankintaan erityisavustusta, dnro 412/02.05.01.00/2020.

 

-          Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 24.8.2020 lausunto Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, dnro 251/11.01.00.01/2020.

 

-          Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 24.8.2020 kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 1.9.2020 - 30.9.2020, dnro 265/09.06.01/2020.

 

-          Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 18.8.2020 pöytäkirja

 

-          Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointivaliokunnan kokouksen 20.8.2020 muistio

 

-          Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 26.8.2020 pöytäkirja

 

-          yhteislyseon johtokunnan kokouksen 20.8.2020 pöytäkirja

 

-          yhteistoimintaryhmän kokouksen 24.8.2020 pöytäkirja

 

-          sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksen 25.8.2020 pöytäkirja

 

-          yhdyskuntalautakunnan kokouksen 26.8.2020 pöytäkirja

 

-          vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 27.8.2020 pöytäkirja

 

-          johtoryhmän 13. kokouksen 10.8.2020 muistio

 

-          johtoryhmän 14. kokouksen 24.8.2020 muistio

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

 

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 19.8. - 2.9.2020

(CM - Kaupunginhallitus - Viranhaltijapäätökset).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

 

3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa