Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2020/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskeva lausunto

 

370/00.04.00/2020

 

KH 07.09.2020 § 216  

  

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Hämeenlinnan kaupungin ylläpitämä Kanta-Hämeen pelastuslaitos on lähettänyt yhteistoiminta-alueen kunnille vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevan lausuntopyynnön. Mahdollinen lausunto on pyydetty toimittamaan 30.8.2020 mennessä. Lausunnolle on saatu lisäaikaa 8.9.2020 saakka. Lausuntopyyntö on oheisaineistona.

 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata pelastustoimen alueen tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelas-tuslautakunta päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Kunnan halutessa em. tasoa parempia pelastustoimen palveluja se vastaa näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista. Palvelutasopäätös on perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja talouden yksityiskohtaiselle suunnittelulle.

 

Hämeenlinnan kaupungin johtoryhmä on kokouksessaan 8.6.2020 päättänyt, että kaupungin vuoden 2021 kehyslukuja pitää karsia. Säästöjen tulisi kohdistua sekä henkilöstömenoihin että muihin toimintamenoihin. Pelastustoimen säästötavoite on 323.500 euroa. Kustannusten karsimisen jälkeen pelastustoimen maksuosuus olisi 12.345.000 euroa.

 

Pelastustoimen investointimäärärahaa esitetään pienennettäväksi 0,5 euroa/asukas. Määräraha olisi 4,5 euroa/asukas. Kuntien maksuosuus investointimenoihin vuonna 2021 olisi 769.163 euroa.

 

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukainen Forssan kaupungin maksuosuus pelastustoiminnan käyttömenoista vuodelle 2021 olisi 1.474.426 euroa. Vuodelle 2020 se on 1.432.409 euroa. Lisäystä tulisi 42.017 euroa. Kaupungin osuus pelastustoiminnan investointimenoista vuodelle 2021 olisi 84.505 euroa. Vuodelle 2020 se on 85.140 euroa. Kaupungin osuus investointimenoista pienenisi 635 euroa. Yhteensä kaupungille maksettaviksi tulevat pelastustoimen kulut kasvaisivat esityksen mukaan 41.382 euroa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarviovalmistelusta seuraavan kaupungin lausunnon:

Forssan kaupunki on tyytyväinen Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tuottamaan palveluun.

Forssan kaupunki yhtyy Hämeenlinnan kaupungin johtoryhmän 8.6.2020 esittämään kehyslukujen karsimista koskeneeseen näkemykseen.

Forssan kaupunki ei ole vielä päättänyt vuoden 2021 budjettiraamiaan. Ennakkonäkemyksen mukaan toimialoilla ei ole mahdollisuutta budjettiraaminsa kasvattamiseen.

Pelastustoimen kustannusten kasvu on erittäin huolestuttavaa tilanteessa, jossa ilmeisesti useat kunnat, mukaan lukien Forssan kaupunki, joutuvat sopeuttamaan toimintaansa talousarvioraamin toteuttamiseksi. Forssan kaupunki luottaa pelastuslaitoksen pystyvän sopeuttamaan toimintaansa saadakseen lisäkustannukset esitettyä pienemmiksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa