Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 200

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle maa-alueiden edelleen vuokraukseen annettava lupa

 

 

 

KH 24.08.2020 § 200  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupunki on vuokrannut eri maanvuokrasopimuksin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle (LHJ) Kiimassuon alueelta seudullisen jätteenkäsittelylaitoksen ja siihen liittyvien toimintojen sijoituspaikaksi asemakaavan mukaisen tontin 61-14-531-7 alueen. Maanvuokrasopimusten mukaan vuokraus tai muu vuokra-alueiden luovutus kolmannelle edellyttää kaupungin antavan siihen erikseen kirjallisen suostumuksen.

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy pyytää kaupungilta maanvuokrasopimusten mukaisesti lupaa vuokrata pyynnössä tarkoitetut alueet edelleen tytäryhtiöilleen.

 

LHJ:n Suomen Erityisjäte Oy:n käyttöön vuokraamat alueet ovat pinta-aloiltaan noin 10.000 neliömetriä ja noin 41.200 neliömetriä. LHJ:n Suomen Materiaalikierrätys Oy:lle (Sumak Oy) vuokraama alue on noin 2.300 neliömetriä. Sumak Oy vuokraisi alueen edelleen Kierto Ympäristöpalvelut Oy:lle. Tämä käyttäisi keväällä ostamaansa ja nykyisin LHJ:n hallissa olevaa laitteistoaan teollisuuden jätevesien käsittelyä koskevassa koetoiminnassa. Yhtiö hakee toimintaansa varten ympäristöluvan. Yhtiön tarkoitus on siirtää laitteisto koetoiminnan jälkeen käytettäväksi muualla. Kaupunginhallitus päätti kokouksessa 10.8.2020 (186 §) kaupungin vuokraavan LHJ:lle hallia ympäröivän maa-alueen ja hyväksyi vuokrasopimuksen.

 

Edelleen vuokrattavien alueiden sijaintikartat ovat liitteenä.  

 

LHJ:n pyynnössä tarkoitetut maa-alueiden edelleen vuokraukset koskevat asema-kaavan mukaista ja alueella jo osin harjoitettavaa toimintaa, joten kaupunginhallituksen on arvioitu voivan kaupungin puolesta suostua pyyntöön.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle luvan vuokrata kaupungilta tontista 61-14-531-7 vuokraamansa liitteessä tarkoitetut alueet edelleen Suomen Eri-tyisjäte Oy:lle, Suomen Materiaalikierrätys Oy:lle ja Kierto Ympäristöpalvelut Oy:lle  asemakaavan mukaiseen toimintaan.

 

Käsittely Kaupunginhallituksen jäsenet Ilkka Joenpalo ja Minna Penttilä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseninä ja Tapio Virtanen yhtiön hallituksen varajäsenenä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. He olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa