Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 199

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Heinäkuun kuukausiraportti

 

197/02.02.01/2020

 

KH 24.08.2020 § 199  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kuukausiraportti sisältää paitsi tuloslaskelman myös yksityiskohtaista ja visuaalista tietoa talousarvion toteutumisesta, henkilöstöstä ja työllisyys- ja väestötiedoista. Mukana on elinvoimakatsaus, jossa on  enemmän tietoa elinvoiman indikaattorien kehityksestä.

  

Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin talouden kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan talouden kehittymistä kuukausittain. Samalla lautakuntien tulee dokumentoida paitsi taloustilanne myös toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai ryhdytään tarpeen mukaan talousarviossa pysymiseksi.

  

Lyhyt osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteesta. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tiedot tavoitteiden ja toteutumisesta. Osavuosikatsaukset sisältävät ennusteet palvelualueittain koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on osa osavuosikatsauksia.

 

Toimintakulut olivat heinäkuun loppuun mennessä  71 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,3 % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat 11,4 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä -0,2 %. Toimintakate oli -59,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,8%.

 

Henkilöstön määrä oli heinäkuun lopussa  570 henkilöä, joka on yhdeksän vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Henkilötyövuosina (HTV1) vähennyksen määrä on sama.

Vakituisten henkilötyövuosia kertyi 435 ja määräaikaisten 135. Työllistettyjen henkilötyövuosia kertyi 25, kun niitä viime heinäkuussa oli 29. Sijaisten henkilötyövuosia kertyi 25, kun niitä viime heinäkuussa oli 30.

 

Etätyö näkyy HTV 3 -luvussa etätyöpoissaolona. Muutos edellisen vuoden heinäkuuhun on noin 50 henkilötyövuotta.

Sairaus-/tapaturmapoissaoloprosentti kasvoi hieman 2,9 prosentista 3,3 prosenttiin. Poissaolopäiviä/HTV 1 kertyi 11,9 kun niitä viime heinäkuussa oli 10,4.

 

Kaupungin kunnallisverotilitys  oli heinäkuussa  5,8 % edellisvuoden heinäkuuta suurempi. Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja kertyi tammi-heinäkuussa 33,4 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edellisvuoden vastaavaan aikaan -0,8 %.

 

Alkuvuoden kehitystä vääristää osaltaan viime vuoden tulorekisterin ilmoitusongelmat. Suuri positiivinen muutos johtui kuitenkin heinäkuussa valmistuneen verotuksen kertymistä erityisesti pienentyneinä veronpalautuksina.Ennakonpidätykset eivät huomioi koronan erisuuruisia alueellisia vaikutuksia. Nämä alueelliset erot korostuvat kuntien tilityksissä vasta vuoden 2021 loppupuolella, kun kunnittaisia jako-osuuksia oikaistaan vuoden 2020 valmistuvan verotuksen pohjalta vuosille 2021 ja 2022.

 

Yhteisöveron heinäkuun tilitys oli  0,7 miljoonaa euroa eli 164 % suurempi kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Kumulatiivinen kertymä oli tammi-heinäkuussa 2,7 miljoonaa euroa eli 12,9 % suurempi kuin edellisvuonna. Vielä kesäkuussa  kertymä oli 6,5 % edellisvuoden vastaavaa aikaa pienempi. Koronan vaikutuksesta kuluvan vuoden tilitykset ovat edellisvuotta pienempiä, mutta heinäkuun kertymää kasvatti huomattavasti valtion kuntien tukipakettiin liittyvä kuntien kuluvan vuoden ryhmäosuuden kasvu 10 %-yksiköllä. Oikaisu tehtiin koko alkuvuoden osalta heinäkuussa. Päätös koskee kuluvaa vuotta. Kuluvana vuonna ennakoveroja on kertynyt noin 30 % vähemmän kuin viime vuonna koko maassa. Yhteisöverojen tämän vuoden kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta liittyen esimerkiksi vientiteollisuuden loppuvuoden kehitykseen ja mahdollisiin uusiin talouden rajoitustoimenpiteisiin koronan johdosta.

 

Kiinteistöverojen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen tänä vuonna. Tästä syystä kiinteistöverojen tilitysaikataulu muuttui. Nyt heinäkuussa kaupungille tilitettiin  kiinteistöveroja 1,3 miljoonaa euroa. Nyt tilitykset kertyvät heinä-lokakuussa. Aikaisemmin kiinteistöverot on tilitetty kunnille syyskuussa  ja lokakuussa.

 

Yhteensä kaupungin verotilitykset tammi-heinäkuussa olivat 37,5 miljoonaa euroa eli 3,8 %  edellisvuotta enemmän. Ennuste kuluvan vuoden toteumaksi on miinusmerkkinen eli vähennystä edellisvuodesta on vajaa 2 %.

 

Kaupungin lainamäärä heinäkuun lopussa oli 40,8 miljoonaa euroa eli noin 2418 euroa/asukas. Lainamäärästä 8 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksella. Heinäkuussa nostettiin Monikylä-investointiin kohdistuva 10 miljoonan euron laina. Vanhoja lainoja lyhennettiin tammi-heinäkuussa 1,7 miljoonaa euroa. 

 

Liitteenä heinäkuun kuukausiraportti

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee heinäkuun kuukausiraportin tiedokseen.

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa