Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Jätelautakunta
Pöytäkirja 13.08.2020/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Vuoden 2019 jätekoontitietojen toimittaminen

 

411/14.06.00/2020

 

JÄTELTK 13.08.2020 § 19  

  

Valmistelija Vs. jätehuoltopäällikkö

 

Jätelain 39 §: n 2 momentin mukaan jätteen kuljettajan on joka vuosi annettava jätelajeittain tiivistelmä (ns. jätekoontitiedot) kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista.

 

Jätekoontitiedot toimittamatta

 

Jätelautakunta pyysi vuoden 2019 osalta jätekoontitietoja jätteen kuljettajilta 27.4.2020. Jätekoontitiedot pyydettiin toimittamaan 1.6.2020 mennessä. Kuljetusyrityksille, jotka eivät toimittaneet jätekoontitietoja 1.6.2020 mennessä, myönnettiin lisäaikaa jätekoontitietojen toimittamiselle 1.7.2020 asti. Kuljetusyrityksiä muistutettiin sähköpostiviestillä jätekoontitietojen toimittamisesta ja siitä, että kaikki kerätyt jätelajit, myös hyötyjätteet määrineen ja vastaanottopaikkoineen, on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle.

 

28.7.2020 mennessä 3 kuljetusyritystä on jättänyt vuoden 2019 jätekoontitiedot toimittamatta jätehuoltoviranomaiselle. Yrityksille on muistutuskirjeissä ilmoitettu, että mikäli he eivät toimita tietoja määräaikaan mennessä, on jätelautakunnan harkittava valvontapyynnön tekemistä valvovalle viranomaiselle eli ELY-keskukselle. Koska tietoja ei muistutuksista huolimatta ole toimitettu, on asia syytä saattaa valvovan viranomaisen tietoon.

 

Jätteen vastaanottopaikat

 

Jätelautakunnan alainen henkilöstö on tarkistanut kuljetusyrittäjien jätekoontitiedoissa ilmoittamat jätteen vastaanottopaikat. Kuljetusyrittäjien tulee toimittaa erilliskerättävät hyötyjätteet, eli kiinteistöiltä tai kierrätyspisteistä kerätty metalli-, kartonki- ja lasipakkausjäte sekä paperijäte tuottajayhteisön osoittamaan vastaanottopaikkaan. Sekajäte ja asumisessa syntyvät sako- ja umpikaivolietteet tulee toimittaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin.

 

Yksi kuljetusyritys on toimittanut vuoden 2019 aikana metallipakkausjätettä muualle, kuin tuottajayhteisöjen osoittamiin tai tuottajayhteisön kanssa erikseen sovittuihin vastaanottopaikkoihin. Lisäksi toinen kuljetusyritys on toimittanut sekajätettä sekä sako- ja umpikaivolietteitä muualle, kuin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Vääriin vastaanottopaikkoihin jätteitä ja lietteitä toimittaneita kuljetusyrityksiä on ohjeistettu kirjeellä käyttämään jatkossa oikeita jätteen vastaanottopaikkoja. Kuljetusyrityksille toimitetussa ohjeessa todetaan, että mikäli jätettä toimitetaan väärään vastaanottopaikkaan 1.9.2020 jälkeen, asia siirtyy valvovalle viranomaiselle.

 

Esittelijä Vs. Jätehuoltopäällikkö

 

Päätösehdotus Jätelautakunta

1. tekee valvontapyynnön ELY-keskukselle kuljetusyrityksistä, jotka eivät ole toimittaneet jätekoontitietoja annettuun määräaikaan mennessä

2. seuraa vääriin vastaanottopaikkoihin jätteitä ja lietteitä vieneiden kuljetusyritysten tilannetta.

 

Päätös Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa