Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 188

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Monitoimikeskusta koskevan ensimmäisen päätöksen kumoaminen

 

344/10.03.02.00/2020

 

KH 10.08.2020 § 188  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kokouksessa 22.6.2020 (47 §) valtuusto päätti hyväksyä monitoimikeskuksesta laaditut suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten sekä monitoimikeskusta koskevan investoinnin nettokustannuksiksi enintään 21 miljoonaa euroa valtuuston kokouksessa 9.9.2019 tehdyin rajauksin. Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen, teknisen toimen ja teknisen johtajan tekemään muut valtuuston päätöksessä yksilöidyt ratkaisut.

 

Valtuuston päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaaditaan hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätös ja kieltämään päätöksen täytäntöönpano valituksen käsittelemisen ajaksi. Valitusperusteena on päätöksen syntyminen virheellisessä järjestyksessä.

 

Monitoimikeskuksen toteutuminen valtuuston päätöksessä tarkoitetun mukaisesti aikataulussaan on kaupungin etu. Toteutus voi edetä näin, jos valtuusto kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja tekee asiassa uuden päätöksen. Päätöksen kumouduttua päätöstä koskevan valituksen käsittely käy tarpeettomaksi. Valituksenalaisen päätöksen kumoaminen ja uuden päätöksen tekeminen on tarkoitus käsitellä erillisinä asioina. Valtuuston päätöksestä valittanut valtuutettu Tapio Virtanen on asianosaisena esteellinen käsittelemään päätöksen kumoamista. Hänen tulee vetäytyä asian käsittelystä ja päätöksenteosta

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto kumoaa kokouksessa 22.6.2020 (47 §) tehdyn päätöksen ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Käsittely Jäsen Tapio Virtanen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä klo 17.27. Varajäsen Jaakko Mäki osallistui tästä alkaen hänen tilallaan kokoukseen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa