Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 187

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuustossa sijaitsevan yritystontin myynti

 

303/10.00.01.00/2020

 

KH 10.08.2020 § 187  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti

 

Coolcenter Forssa Oy on 25.5.2020 pyytänyt saada ostaa kaupungilta Kuustossa Sipilänkatu 11:ssä sijaitsevan vuokratontin. Yhtiö on toukokuussa ostanut tontin edelliseltä vuokralaiselta tontin vuokraoikeuden ja tontilla sijaitsevan vuokralaisen rakennuksen.

 

Kyseessä on 30.5.1986 voimaan tulleen Lunttila 1 -asemakaavan mukainen, pinta-alaltaan 13.508 neliömetrin suuruinen rekisteritontti 61-12-904-4. Tontti on asemakaavassa osoitettu osaksi liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (KTY).

 

Myytävää tonttia koskeva tonttijaonmuutos on vireillä. Tontti on tarkoitus muuttaa nykyisen kiinteistöjaotuksen mukaiseksi. Tontin pinta-ala ja käyttötarkoitus säilyvät ennallaan, vain kiinteistötunnus tulee muuttumaan.

 

Kaupunginhallitus on vahvistanut alueella KTY-tontin hinnaksi 2,50 euroa/neliömetri. Ramboll Oy:n 10.6.2016 tekemän yritystonttien markkinahintaselvityksen nojalla hinta täyttää kuntalain 130 §:ssä tarkoitetun markkinaehtoisuuden vaatimuksen.

 

Kauppahinnaksi tulee 33.770 euroa. Ostajalle tulevat lisäksi maksettaviksi 1.200 euron kiinteistönmuodostamiskustannus sisältäen 50 euron asiakirjamaksun, kaupanvahvistajan palkkio sekä lainhuudon hakemisen kustannus.

 

Kaupunki ei peri tonttijaon muutoksesta kustannusta. Nykyisen tonttijaon kustannus laskutettiin aikoinaan tontin ensimmäiseltä vuokralaiselta Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä. Tontin muodostamista ei kuitenkaan viety tuolloin loppuun. Kaupan muut ehdot ovat kaupoissa noudatettavien yleisten ehtojen mukaiset.

 

Kauppakirja ja tontin sijainnin osoittava kartta ovat liitteinä.

 

Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston päätöksen 9.12.2019 (75 §) nojalla hyväksyä kauppakirjan.

 

Lisätietojen antaja: kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(at)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kauppakirjaan mahdollisia teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä korjauksia.

Lisäksi kaupunginhallitus määrää tämän myyntipäätöksen olemaan voimassa kolme kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja raukeamaan sen jälkeen ilman erillistä päätöstä, ellei kauppakirjaa ole siihen mennessä allekirjoitettu.
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa