Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 186

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Yritystontin määräalan vuokraaminen Kiimassuolta

 

419/10.00.01.00/2020

 

KH 10.08.2020 § 186  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti

 

Kaupunki vuokrasi Kiimassuolta EkoPort Turku Oy:lle 7.4.2009 alkaen n. 2.310 neliömetrin suuruisen määräalan biodiesellaitoksen koetoimintaa varten. Vuokra-alue oli sitä aiemmin kuulunut kaupungin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle (LHJ) vuonna 1996 vuokraamaan alueeseen. Kaupunki ja LHJ sopivat poistavansa tuon määräalan LHJ:n vuokra-alueesta.

 

EkoPort Turku Oy:n biodiesellaitoksen sisältäneelle hallille myönnettiin tilapäinen rakennuslupa viideksi vuodeksi. Koetoiminta epäonnistui, ja EkoPort Turku Oy:n ajautui vuonna 2015 konkurssiin. Kaupunki purki maanvuokrasopimuksen, ja määräala palautui kaupungin hallintaan vuoden 2018 kesällä. Määräala sijoittuu nykyisin rekisteritontin 61-14-531-7 alueelle, joka on muilta osin edelleen vuokrattuna LHJ:lle.

 

Vuoden 2020 keväällä LHJ hankki omistukseensa EkoPort Turku Oy:n hallin ja Kierto Ympäristöpalvelut Oy hallissa olevan laitteiston. Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n tarkoitus on koetoimintana käsitellä teollisuuden jätevesiä hallissa olevin laittein. Yhtiö hakee toimintaansa varten ympäristöluvan.

 

Kaupungin on tarkoituksenmukaista vuokrata määräala uudelleen LHJ:lle samaksi ajaksi kuin muut vuokra-alueet. LHJ:lla on silloin halli omistuksessaan ja sitä ympäröivä maa-alue vuokrattuna. Tällöin LHJ hallitsee koko tontin 61-14-531-7 aluetta.

 

Määräala on 9.11.2015 voimaan tulleessa Kiimassuo-asemakaavassa osoitettu osaksi jätteenkäsittelyn sekä jätteitä hyväksikäyttävän ja lajittelevan teollisuuden korttelialuetta (EJT-1).

 

Kaupunginhallituksen vahvistama myyntihinta EJT-tontille alueella on 2,00 euroa/neliömetri. Hinta täyttää kuntalain 130 §:n markkinaehtoisuuden vaatimukset Ramboll Oy:n 10.6.2016 valmistuneen yritystonttien markkinahintaselvityksen nojalla. Kaupunginhallituksen vahvistamien yleisten luovutusehtojen mukaan yritystontin vuosivuokra on 8 % sen myyntihinnasta. Kyseisen tontin 4.620 euron myyntihinnan perusteella vuosivuokra on 360 euroa. Muuten sovelletaan tavanomaisia yritystonttien vuokrausehtoja.

 

Määräalaa koskeva vuokrasopimus sekä kartta ovat liitteinä. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh. 03 4141 5330, aki.harma(ät)forssa.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään vuokrasopimukseen tarpeellisiksi katsottavat teknisluontoiset, merkitykseltään vähäiset korjaukset.
 

Käsittely Kaupunginhallituksen jäsenet Ilkka Joenpalo ja Minna Penttilä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseninä ja Tapio Virtanen hallituksen varajäsenenä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. He olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsen Jaakko Mäki osallistui Tapio Virtasen tilalla kokoukseen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa