Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.06.2020/Pykälä 175

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kaupungin osallistuminen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n koordinoimaan Loimijoen vesienhoitotyöhön

 

KH 29.06.2020 § 175  

    

 

Valmistelija Ympäristöpäällikkö

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on koordinoinut Loimijoen vesistöalueen vesienhoitotyön edistämistä vuoden 2018 syksystä alkaen. Työ on perustunut alueen kuntien ja yhdistyksen jäsenten rahoitukseen, joka on saatu kolminkertaistetuksi hankeavustuksin. Työtä on tehty kuntien sekä Hämeen ja Varsinais-Suomen ely-keskusten edustajien muodostaman Loru-ryhmän ohjauksessa. Forssan kaupunki on ollut työssä mukana teknisen johtajan viranhaltijapäätöksin. Ensimmäisenä reilun kahden vuoden toimintajaksona on saatu luoduksi työlle hyvä pohja ja työkalut työn jatkamiseksi tulevalla vuosien 2012 - 2024 toimintakaudella. Tehdystä työstä on saatavissa tietoa seuraavassa osoitteessa: kvvy.fi/loimijoki

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry esittää vesienhoitotyöhön osallistuneille kunnille, että ne jatkaisivat Loimijoen alueen vesienhoitotyön koordinoinnin rahoittamista Loru-ryhmän 12.5.2020 hyväksymän toimintasuunnitelman ja esitetyn kustannusjaon mukaisesti. Toimintasuunnitelma on liitteenä. Tuki mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja erilaisiin hankemahdollisuuksiin tarttumisen. Valmistelussa on useita hankkeita niin alueellisiin, kansallisiin kuin EU:n LIFE-rahoitusohjelmaan. Toimintasuunnitelma tähtää vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen ja tulvien hillitsemiseen. Toimet lisäävät ruoantuotannon satovarmuutta muuttuvassa ilmastossa ja ohjaavat kohti entistä kestävämpää ja monimuotoisempaa maankäyttöä. Toimet luovat mahdollisuuksia virkistyskäytön, matkailun ja kylien elinvoiman kehittämiselle.

 

Hankkeessa olisivat mukana Forssan, Huittisten ja Loimaan kaupungit sekä Humppilan, Jokioisten, Punkalaitumen, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Neljän vuoden aikana mukana olijoiden maksuosuudet olisivat yhteensä 79 200 euroa. Siitä Forssan kaupungin osuus olisi 5.000 euroa vuodessa eli yhteensä 20 000 euroa. Kaupungin osuus maksettaisiin jatkossakin teknisen ja ympäristötoimen toimialan määrärahoista. Kokemäenjoen vesistönsuojeluyhdistys ry:n osuus olisi 30 000 euroa. Lisäksi tavoitteena on saada erilaisia hankerahoja.1

9800 19800 19800 19800 79200

Loimijoen alueen vesienhoidon koordinointityön vuosien 2021 - 2024 toimintasuunnitelmaa piti esitellä vuoden 2020 keväällä kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Koronaviruspandemia kuitenkin esti esittelytilaisuuksien pitämisen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin osallistuvan yllä tarkoitettuun Loimijoen vesienhoitotyöhön vuosina 2021 - 2024 ja maksavan sen rahoituksesta 20 000 euroa.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa