Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.06.2020/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Forssan seudun kuntien vuosille 2020 - 2024 sopiman yhteistyön edellytysten arviointi

 

KH 29.06.2020 § 173  

383/00.04.00/2020  

 

Valmistelija Talousjohtaja, Kaupunginsihteeri

 

Forssan kaupunki ja seudun kunnat ovat sopineet vuosille 2020 - 2024 yhteistyökohteistaan ja niiden alustavista aikatauluista pystyäkseen entistä paremmin vastaamaan mm. väestön ikääntymisen, kuntatalouden heikkenemisen ja palvelujen sopeuttamisen mukanaan tuomiin vaatimuksiin. Tulevaisuudessa osaavan työvoiman saatavuus on pulma koko seudulle.

 

Selvitettävät yhteistyökohteet ja alustava aikataulutus ovat:

 

1) hallinto

- yhteiset järjestelmät ja palvelut sisältävä talous- ja palkkahallinnon yhteistyö; valmistelu vuosina 2019 - 2020 ja aloitus vuonna 2021

- seudullinen tietohallinto- ja ICT-yhteistyö: valmistelu vuosina 2020 - 2021 ja aloitus vuonna 2021

- seudullisen investointikehyksen suunnittelu ja tulevaisuuden tarvekartoitus: valmistelu vuosina 2020 - 2021 ja aloitus vuonna 2021

 

2) sivistys

- seutukirjasto: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 2021

- erityisen tuen palvelurakenteiden kehittäminen ja sopimusten uudistaminen vuonna 2020

- toisen asteen koulutuksen seudullinen yhdistäminen: valmistelu vuonna 2020 ja toimenpiteet vuosina 2021 - 2022

 

3) tekninen

- vuokra-asuntoyhteistyö: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 2021

- yhteinen kiinteistönhoito ja vesihuolto: valmistelu vuonna 2022 ja aloitus vuonna 2023

- yhteinen tekninen toimi vuonna 2024

 

4) työllistäminen

- seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteeminen valmistelu vuosina 2019 - 2020

 

5) seutustrategian toteuttaminen

- seutustrategian nykyisten ja tulevien kärkihankkeiden lisäksi tiivistetään yhteistyötä yritysneuvonnassa, elinkeinopolitiikassa, kaavoituksessa ja investointien suunnittelussa

 

6) nuorisotyö

- yhteistyön lisääminen etsivässä nuorisotyössä ja ohjaamopalveluiden laajentaminen kaikkia kuntia palvelevaksi: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 2021

 

Valmistelun käytännön organisoinnin toteutuksesta vastaavat kuntajohtajat yhdessä johtoryhmien jäsenten ja muiden viranhaltijoiden kanssa.

 

Valtuusto hyväksyi kokouksessa 9.12.2019 (78 §) kaupungin ja sen yhtiöiden valmistelevan yhdessä seudun muiden kuntien kanssa yllä yhteistyökohteina lueteltujen palvelujen ja muiden toimintojen järjestämistä. Muutkin kunnat ovat osaltaan hyväksyneet edellä lueteltujen yhteistyökohteiden selvittämisen.

 

Mahdollisia yhteistyökohteita on edellä lueteltua enemmän.

 

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat sitoutuivat edellä selostetun mukaisesti valtuustojensa päätöksin mm. ensimmäisen kohdan yhteiseen palkkahallinnon selvitystyöhön. Mukana selvityksessä olivat myös Someron ja Loimaan kaupungit, koska myös niillä oli tarve palkkahallinnon uudistamiseen.

 

Tavoitteena oli saada aikaan kustannustehokas ja resurssiviisas malli tuottaa kunnille laadukkaita palkkahallinnon palveluja ja kehittää HR-prosesseja vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

 

Kunnissa valtuustojen päätösten jälkeen tehdyt palkkahallintoa koskevat ratkaisut poikkeavat yhteisesti asetetuista tavoitteista ja aiheuttavat sen, etteivät tavoitteet palkkahallinnon osalta toteudu ainakaan tähän mennessä sovitussa aikataulussa. Kaupungille on ilmoitettu jälkeenpäin kuntien päätöksistä mutta ei päätösten syistä tai perusteluista. Kuntien toimielinten pöytäkirjoista ei liioin ilmene, miksi yhteisistä tavoitteista päätettiin poiketa.

 

Valtuuston kunnan puolesta tekemä myönteinen periaatepäätös sisälsi yhteistyön edistämisen perustelut. Valtuuston olisi asianmukaista tehdä kunnan puolesta myös aiemman päätöksen tältä osin rauettava kielteinen päätös perusteluineen.     

 

Palkkahallinnon yhteistyötä koskeva selvitys on liitteenä.

Kaupunginhallituksen on syytä viedä selvitys siitä ilmenevine tilannetietoineen tiedoksi valtuustolle ja Forssan seudun kuntien yhteiselle seutuneuvostolle. Kaupungin ja kuntien päättäjien on aiheellista arvioida kaupungin ja kuntien yhteistyön edellytyksiä. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan seudullisen palkkahallintoselvityksen tiedoksi ja ehdottaa valtuuston merkitsevän selvityksen siitä ilmenevine tilannetietoineen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus toimittaa liitteenä olevan palkkahallintoselvityksen tiedoksi Forssan seudun seutuneuvostolle.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa