Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 166

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenen vaihdos

 

KH 15.06.2020 § 166  

    

 

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Valtuusto on valinnut Arja Mäkelän sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäseneksi. Mäkelä on pyytänyt ajankäytöllisistä syistä eroa lautakunnan varajäsenyydestä.

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan nykyinen kokoonpano on seuraava:

 

Niininen Vesa

puheenjohtaja

Salonen Nicholas

henk.koht. varajäsen

 

 

Saarenmaa Lotta

varapuheenjohtaja

Kauppi Susanna

henk.koht. varajäsen 

 

 

Pohjalainen Katariina

jäsen

Mäkelä Arja

henk.koht. varajäsen

 

 

Aaltonen Ari

jäsen

Ilvonen Sirkka-Liisa

henk.koht.varajäsen

 

 

Mattila Sami

jäsen

Kuparinen Pia

henk.koht. varajäsen

 

 

Aaltonen Minna

jäsen

Jokinen Annikki

henk.koht. varajäsen

 

 

Ylitalo Hannu

jäsen

Koskenoja Juha

henk.koht. varajäsen

 

 

Vikman Pasi

jäsen

Väre Pasi

henk.koht. varajäsen

 

 

Jokinen Saara

jäsen

Takala Pirjo

henk.koht. varajäsen

 

 

Kainulainen Jennica

jäsen

Penttilä Mari

henk.koht. varajäsen

 

 

Lahtinen Maaret

jäsen

Lintonen Emmi

henk.koht. varajäsen

 

 

Mali Turkka

jäsen

Lahtinen Kalle

henk.koht. varajäsen

 

 

Nieminen Tuulia

jäsen

Väre Wilma

henk.koht. varajäsen

 

Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luottamustoimeen on se, jolla on äänioikeus, jonka kotikunta on Forssan kaupunki ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

 

Kuntalain 72 §:n mukaan kaupunginvaltuustoon ei ole vaalikelpoinen

 

1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

 

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

 

3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

 

4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

Kuntalain 31 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

Valtuustoa lukuun ottamatta kunnallisissa toimielimissä tulee naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Tasa-arvolain säännösten nojalla Arja Mäkelän tilalle Katariina Pohjalaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tulisi valita mies.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. myöntää Arja Mäkelälle eron sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä 

2. valitsee Katariina Pohjalaiselle Arja Mäkelän tilalle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa