Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen

 

KH 15.06.2020 § 162  

    

 

Valmistelija sivistysjohtaja

 

Vuoden 2015 joulukuussa voimaan tulleen ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) 5 § sääntelee selkeästi kunnan vastuun ehkäisevässä päihdetyössä. Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan. Kunta nimittää tehtävistä vastaavan toimielimen ja vastuuhenkilön sekä edistää ehkäiseviä toimia eri hallinnonaloilla. Toimielin voi toimia esim. kuntayhtymän sisällä monialalaisena yhteistyönä.

 

Toimielin huolehtii kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta, huolehtii päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevan tiedon tarjoamisesta yksityisille henkilöille ja koko väestölle, lisää ja tukee päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä, esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistys-, liikunta-, nuoriso- ja elinkeinotoimessa samoin kuin huolehtii kunnan toimien sovittamisesta yhteen säännöksissä tarkoitettujen muiden toimien kanssa.  

 

Kaupungin tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ottamalla käyttöön tehokkaat ehkäisevän päihdetyön menetelmät erilaisissa ympäristöissä. Ehkäisevän päihdetyön johtaminen ja seuranta perustuvat ajantasaiseen tilannetietoon. Myös kuntatalous hyötyy tehokkaasta ehkäisevästä päihdetyöstä. Ehkäisevä päihdetyö on monialaista toimintaa, joka vaatii kaupungilta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä keskeisten toimijoiden työn yhteensovittamista ja suunnitelmallisuutta. Ehkäisevässä päihdetyössä kuntalaisten osallisuus on nostettu keskiöön. Paikallinen vastuu on kuitenkin julkisella vallalla, erityisesti kunnilla - myös tulevaisuudessa.

 

Lain mukaan ehkäisevän päihdetyön tulee perustua tietoon, ja se tulee sisällyttää osaksi kunnan toiminnan suunnittelua. Ehkäisevä päihdetyö voidaan lisätä esimerkiksi osaksi kunnan tai seudun hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Ehkäisevä päihdetyö voidaan kattaa myös erillissuunnitelman avulla.

 

Forssan seudulla toimii Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkosto. Verkostoon kuuluvat edustajat jokaisesta kunnasta sekä A-klinikalta, hyvinvointikuntayhtymän oppilashuollosta ja kouluterveydenhuollosta sekä poliisin Ankkuri-tiimistä. 

Työryhmä teki EHKÄPÄ-nimisen ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman, joka valmistui vuoden 2019 huhtikuussa. Jatkossa suunnitelma ohjaa kuntien toteuttamaa ehkäisevää päihdetyötä. Suunnitelma on nähtävänä kokouksessa.

 

Kaupungin ehkäisevän päihdehuollon yhdyshenkilönä on tähän asti toiminut moni kaupungin sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan henkilökuntaan kuuluva. Edellinen yhdyshenkilö on tällä hetkellä virkavapaalla.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy

1. yllä selostetun Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston muodostaman työryhmän toimivan kaupungin ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä

2. seudullisen EHKÄPÄ-toimintasuunnitelman ohjaavan kaupungissa tehtävää ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevassa laissa tarkoitettua ehkäisevää päihdetyötä

3. nuorisotyöntekijä Sari Mäntyvaaran toimivan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä sekä yllä tarkoitettuna toimielimenä toimivan työryhmän jäsenenä 20 %:n työajalla 1.8.2020 alkaen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa