Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 167

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Forssalaisille yrityksille koronapandemian johdosta suunnattavaa tukea koskeva valtuustoaloite

 

269/02.05.01.00/2020

 

 

 

KV 11.05.2020 § 43 

 

Valtuutettu Tapio Virtanen luki forssalaisille yrityksille koronapandemian johdosta suunnattavaa tukea koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

" Maailmanlaajuisen koronaviruksen aiheuttama pandemia on aiheuttanut meillä täällä Forssassakin sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, lisäksi taloudellinen tilanne on heikentynyt tehtyjen valtakunnallisten ratkaisuiden ja rajoitusten myötä varsin voimakkaasti. Yritysten ja yksityisten forssalaisten talous on syöksynyt taantumaan, seuraten koko Suomen yleistä kehitystä.

 

Tilanteen helpottamiseksi taloudellisesti sekä henkisesti Forssan Vasemmistoliitto esittää että Forssan kaupunki tukisi kaikkia Forssassa tällä hetkellä 11.5.2020 henkikirjoilla olevia asukkaita viidenkymmenen euron lahjakortilla, joka on osoitettu forssalaisille yrityksille, jotka ovat rekisteröityneet Forssaan 11.5.2020.

 

Tuki olisi suunnattu forssalaisille yrityksille kuntalaisten kautta, jolloin tuesta hyötyisi kaikki forssalaiset taloudellisesti, se olisi myös signaali huolenpidosta ja huolehtimisesta Forssan asukkaista.

Tuen vastaanottaminen olisi jokaisen itse päätettävissä.

 

Esitämme että asian valmistelun kaikilta osin suorittaa kaupunkimme johtoryhmä kiireellisenä ja asian käsittely ja päätökset tuotaisiin kesäkuun valtuustoon päätettäväksi.

 

Tukipaketin kustannusvaikutus olisi noin kahdeksansataaviisikymmentä tuhatta euroa, joka palautuisi osin kaupungin kassaan verotulojen muodossa."

 

Tapio Virtasen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Sirkka-Liisa Ilvonen, Jaakko Mäki ja Manu Mäkinen sekä varavatuutetut Antero Koskenoja ja Jorma Tuomisto.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KH 25.05.2020 § 144 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa johtoryhmälle tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KH 15.06.2020 § 167  

269/02.05.01.00/2020  

 

 

Valmistelija Johtoryhmä

 

Valtuustoaloitteessa tarkoitetut toimenpiteet aiheuttaisivat kaupungille suuret menot. Kaikki Forssassa asuvat ihmiset voisivat saada kaupungilta maksusitoumuksen ja sitä käyttäen hankkia tavaraa ja palveluja Forssassa kotipaikan omaavilta yrittäjiltä ja yrityksiltä. Maksusitoumuksen saamiselle ei olisi muuta edellytystä kuin kotipaikka Forssassa, joten maksusitoumuksen saavan ihmisen tai yrittäjän ei tarvitsisi olla taloudellisen tuen tarpeessa. Etukäteen ei voitaisi tietää, paljonko maksusitoumukset lisäisivät tavaroiden ja palveluiden hankintaa ja kuinka hankinnat jakautuisivat. Kaupungilla ei olisi keinoja varmistaa tuen jakautumista tasapuolisesti tai muuten oikeudenmukaisesti. Näin suuren rahamäärän jakamisessa kaupungilla pitäisi kuitenkin olla tällaista määräämisvaltaa. Tämä puute aiheuttaa jo yksinään sen, että aloitteen toteutuksesta kaupungille aiheutuvat ilmeiset talous- ja muut ongelmat olisivat etuja suurempia.    

 

Paikkakunnan asukkaiden ja yrittäjien voidaan arvioida saavan aloitteen toteuttamiseen verrattuna enemmän ja tasapuolisemmin etua siitä, että kaupunki rajoittaa menojaan eikä ota lisävelkaa aloitteessa tarkoitettuja toimenpiteitä rahoittaakseen.

 

Seuraavat yksityiskohdat kuvastavat asian monimutkaisuutta. Ne tulisi aloitetta mahdollisesti toteutettaessa ratkaista.

 

Kaupungin asukkaiden on vaikeaa arvioida, onko yrityksellä tai yrittäjällä kotipaikka Forssassa. Vaikka liike sijaitsee Forssassa, Forssa ei välttämättä ole yrityksen kotipaikka. Yksinyrittäjien koronatuen jaossa on huomattu, etteivät yrittäjät itsekään aina tiedä yrityksensä kotipaikkaa.

  

Maksusitoumuksin ei yleensä voida ostaa alkoholia eikä tupakkaa. Aloitetta esitetyin tavoin toteutettaessa voisi aiheutua ristiriita terveyden ja elinkeinon edistämisen välille. Maksusitoumuksen saisivat myös alaikäiset. Alkoholia ja tupakkaa ohjautuisi todennäköisesti alaikäisille. Saattaisi käydä niinkin, että joku kauppaisi saamansa maksusitoumuksen sen nimellisarvoa pienempään hintaan rahoittaakseen alkoholin ostamisen sellaisesta liikkeestä, jossa maksusitoumusta ei voitaisi käyttää. Kaupungin pitäisi arvioida, olisiko kuponkien kauppaa tai muuta edelleen luovutusta väärinkäytösten estämiseksi syytä rajoittaa. 

 

Viranomaisen maksusitoumukset tulee yleensä käyttää kokonaan, eikä vaihtorahaa anneta takaisin. Jos tässä tapauksessa mahdollistettaisiin vaihtorahan palautus asiakkaalle, vaihtorahoin olisi mahdollista tehdä ostoksia sellaisissa liikkeissä, joissa maksusitoumusta ei voitaisi käyttää. Ongelma tulisi esiin varsinkin liikkeissä, joissa kertaostokset ovat yleensä esitettyä 50 euron maksusitoumuksen arvoa pienempiä. Jos maksusitoumus pitäisi käyttää kokonaan samassa liikkeessä, se pitäisi jättää ostoksen jälkeen liikkeeseen odottamaan seuraavaa käyttökertaa.

 

Edellä selostetuin syin asian valmistelussa on päädytty ehdottamaan pidättymistä aloitteessa tarkoitetuista toimenpiteistä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän yllä olevan selostuksen tiedoksi ja toteavan, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin vaan on tullut loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa