Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 158

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kokouksen järjestäytyminen

 

KH 15.06.2020 § 158  

    

 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Tämä kaupunginhallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön määräyksen ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kokous pidetään sähköisenä Teams-kokouksena.

 

Kaupunginhallitus on päätösvaltainen kuusijäsenisenä.

 

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenensä kokoukseen. Tämän kutsun hoitamisen voi antaa myös kaupungin keskushallinnon hallintopalvelujen tehtäväksi.

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jaana Lähteenkorva ja Matti Uutela (varalla Johanna Häggman ja Tapio Virtanen).

 

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2020.

 

Asioiden käsittelyjärjestys

 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kaupunginhallitus toisin päätä.

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,

 

valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Lähteenkorvan ja Matti Uutelan sekä

 

käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, päätti pitää kokouksen sähköisenä kokouksena, valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Lähteenkorvan ja Matti Uutelan sekä päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Tekninen johtaja Antti Heinilä, talousjohtaja Leena Järvenpää, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen, kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä ja sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa klo 15.05 - 16.10 käsiteltäessä 159 - 160 §:ää. Tiina Kemppainen selosti myös 161 §:n käsittelyä varten varhaiskasvatuksen palvelujen tarvetta ja henkilöstösuunnittelua. Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä myös käsiteltäessä 168 §:ää klo 16.30 - 16.40.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa