Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.06.2020/Pykälä 155

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Pride-liputusta koskeva valtuustoaloite

 

 

119/00.01.02/2020

 

KV 24.02.2020 § 31

59/00.02.00/2020

  Valtuutettu Maija Kranni luki seuraavan pride-liputusta koskeneen val­tuus­to­aloit­teen:

 

  "Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma ja yksi vuo­den suurimmista yleisötapahtumista. Helsinki Pride-viikkoa juhlitaan jäl­leen ensi kesänä juhannuksen jälkeisellä viikolla 22.6.-28.6.2020. Vii­kon aikana järjestetään lähes 100 erilaista keskustelutilaisuutta ja muu­ta tapahtumaa. Viikko huipentuu lauantaina 27.6. jär­jes­tet­­vään Pride-kulkueeseen ja Puistojuhlaan. Viime vuosina marssille on arvioiden mukaan osallistunut yli 100 000 ihmistä.

 

  Pride on ennen kaikkea ihmisoikeustapahtuma. Sen ydinviesti on, et­tä riippumatta siitä, ketä rakastaa ja mihin sukupuoleen tuntee kuu­lu­van­sa, jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä, joutumatta pel­kää­mään syrjintää, häirintää tai väkivaltaa. Tällainen vapaus ei ole ollut eikä ole itsestäänselvyys.

 

  Yhä useammat kaupungit, viranomaiset, yritykset ja muut toimijat osal­lis­tu­vat vuosittain Pride-juhlintaan ja muistuttavat omassa toi­min­nas­saan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, yh­den­ver­tai­suu­des­ta ja jokaiselle meistä kuuluvista jakamattomista ih­mis­oi­keuk­sis­ta. Esimerkiksi Lahti, Riihimäki ja Hämeenlinna ovat kau­pun­kei­na jo tehneet päätöksen osallistua Pride-liputukseen. Li­säk­si Hämeen ammattikorkeakoulu liputtaa ihmisoikeuksien puo­les­ta ja viime kesänä Pride-lippu liehui ensimmäistä kertaa HAMK:n Fors­san kampuksella.

 

  Esitämme, että Forssan kaupunki juhlistaa Pride-liikettä liputtamalla Hel­sin­ki Pride-viikolla sateenkaaren väreissä ja huomioimalla yh­den­ver­tai­suu­den ja syrjimättömyyden näkyvästi omassa toiminnassaan ky­sei­sen viikon aikana."

 

  Krannin lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Suvi Aal­to­nen, Merja Augustin, Sirkka-Liisa Anttila, Merja Isotalo, Marjut Kal­lioi­nen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, Matti Luos­ta­ri­nen, Jaana Lähteenkorva, Jouni Mäkelä, Manu Mäkinen, Jarkko Män­nis­tö, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen ja Pasi Vikman sekä va­ra­val­tuu­te­tut Riikka Kinnunen, Arja Mäkelä ja Sofia Vuorinen.

 

  Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle val­mis­tel­ta­vak­si.

 

  Oikea sukunimi on Ilvonen. Kirjoitusvirhe on korjattu 6.3.2020.

  Matti Pietilä, kaupunginsihteeri

 

KH 09.03.2020 § 77

59/00.02.00/2020

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle teh­­väk­si laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toi­men­pi­de-esi­tys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KH 08.06.2020 § 155  

119/00.01.02/2020  

 

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Kaupungin esitetään nyt ensimmäistä kertaa hankkivan vähemmistölle tunnusomaisen lipun ja käyttävän sitä liputuksessa. Kuntalain mukaan kaupunginhallitus käyttää kaupungin puhevaltaa, joten sen on syytä linjata kaupungin kanta liputukseen. Sitä noudatetaan jatkossa samanlaisissa tapauksissa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin liputtavan kaupungintalon edustalla vuosittain Helsinki Pride -viikon aikana pride-lippua käyttäen

2. ehdottaa valtuuston merkitsevän kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi ja toteavan Maija Krannin ym:n valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset sekä niiden hyväksyminen tai hylkääminen:

 

Keskustelun kuluessa varajäsen Sami Mattila ehdotti, että kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Tapio Virtanen kannatti Mattilan ehdotusta. Päätettyään asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamista koskeneen keskustelun puheenjohtaja totesi Mattilan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä jouduttavan äänestämään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä asian tässä kokouksessa käsittelyn kannalla olivat puheenjohtaja Kaisa Lepola, varajäsen Sirkka-Liisa Anttila sekä jäsenet Jouko Haonperä, Ilkka Joenpalo, Jaana Lähteenkorva, Timo Norri, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Matti Uutela. Asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisen kannalla olivat varajäsen Sami Mattila ja jäsen Tapio Virtanen.

 

Ensimmäinen päätös

 

Kaupunginhallitus päätti äänin 9 - 2 käsitellä asian tässä kokouksessa.

 

Asian käsittelyä koskeneen keskustelun kuluessa varajäsen Sirkka-Liisa Anttila ehdotti, että kaupunginhallitus hylkää kaupunginjohtajan ehdotuksen. Jäsen Timo Norri kannatti Anttilan ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Anttilan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä jouduttavan äänestämään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat puheenjohtaja Kaisa Lepola sekä jäsenet Jouko Haonperä, Ilkka Joenpalo, Jaana Lähteenkorva, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Matti Uutela. Varajäsen Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen varajäsen Sami Mattila sekä jäsenet Timo Norri ja Tapio Virtanen.

 

Toinen päätös

 

Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 7 - 4 kaupunginjohtajan ehdotuksen eli hylkäsi Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksen.

 

Päätös Kaupunginhallitus

1. hyväksyi kaupungin liputtavan kaupungintalon edustalla vuosittain Helsinki Pride -viikon aikana pride-lippua käyttäen
2. päätti ehdottaa valtuuston merkitsevän kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi ja toteavan Maija Krannin ym:n valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa