Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.06.2020/Pykälä 157

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Jäähallin joustokaukalon hankinnasta päättäminen

 

KH 08.06.2020 § 157  

322/02.08.00/2020  

 

 

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Forssan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.5.2020 § (36 §) osoittaa 120 000 euron määrärahan joustokaukalon han-kintaan. Hankintakustannukset maksetaan vuoden 2020 talous-arvion Erittelemättömät pienet korjauskohteet ja kunnostukset -määrärahasta.

 

Teknisen ja ympäristötoimen toimiala on kilpailuttanut jousto-kaukalon hankinnan avoimena kansallisena rakennusurakkana sähköisen Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta. Valintaperus-teena on käytetty kokonaistaloudellista pisteytystä. Lisäksi han-kintailmoitus julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava Hil-massa. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Molemmat tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimuk-set, ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Kokonaistalou-dellisesti edullisimman ja hinnaltaan halvimman 98 000 euron (alv 0 %) tarjouksen jätti Icepro Oy.

 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

 

Valtuusto on muita toimielimiä velvoittavasti hyväksynyt, että hankinta tehdään mahdollisimman pian ja että hankintaan käyte-tään kyseistä määrärahaa. Valtuuston tarkoituksen toteutumisek-si kaupunginhallitus päättää asiasta ensimmäisessä mahdolli-sessa kokouksessaan. Asia viedään tämän jälkeen tiedoksi myös yhdyskuntalautakunnalle.    

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1.merkitsee saapuneet tarjoukset ja tarjouksista tehdyn vertailun tiedoksi

2.hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimpana Icepro Oy:n 98.000 euron (alv 0 %) tarjouksen

3.oikeuttaa kiinteistöpäällikön käymään tarvittavat urakkaneuvottelut, hyväksymään mahdolliset pakolliset lisätyöt ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta hankintaan liittyvät sopimukset

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa