Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.05.2020/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman laatimista koskeva valtuustoaloite

 

 

 

KV 11.05.2020 § 42 

 

Valtuutettu Sirkka-Liisa Ilvonen luki kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman laatimista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

" Esitämme, että kuntaamme laaditaan liikuntapoliittinen ohjelma, jonka tarkoituksena on huomioida ne asiat mitkä vaikuttavat liikunnan järjestämiseen kunnassamme ja siihen minkälaiset edellytykset kunta luo tasavertaisen liikunnan ja seuratoiminnan tukemiseen.

 

Ihmislähtöisen ja osallistavan teknisen toimen sekä sivistystoimen tulisi yhdessä laatia liikuntapoliittisen ohjelman se osa missä kerrotaan kunnan liikuntapaikat. Tämä siksi, että liikuntatoimi toimialana kuuluu sivistystoimen alaisuuteen, kun taas liikuntapaikat teknisen toimen alaisuuteen, joten on ensiarvoisen tärkeää miettiä tätä ohjelmanosaa yhdessä.

 

Tällä liikuntapoliittisella ohjelmalla voitaisiin pyrkiä auttamaan päättäjiä ja kuntalaisia saamaan oikeaa tietoa liikunnan eri mahdollisuuksien nykytilasta ja mahdollisuuksista. Tässä määriteltäisiin liikuntapalvelujen ja niiden kehittämisen taso sekä ulko- ja sisäliikuntapaikkojen kunnossapito ja niiden rakentaminen. Näinollen olisi erittäin tärkeä käydä läpi kunnan nykyiset liikuntatilat ja -paikat, sekä määritellä ja priorisoida tulevina vuosina tarpeelliset peruskorjaus- ja uudishankkeet. Työtä olisi hyvä tehdä myös urheiluseurat siihen työhön osallistaen.

 

Lisäksi tärkeää on liikunnan tasapuolinen tarjonta kuntalaisille ja tätä kautta myös avustusten tasapuolinen kohtelu. Näin luodaan kaupungille positiivinen asenne liikuntapalveluiden järjestäjänä ja vetovoimaisena kuntana seuratoiminnan järjestämiselle. Urheiluseurat ja muut vapaa-ajanjärjestöt, jotka käyttävät kunnan tiloja ja erilaisia kenttiä ja ratoja, tarjoavat kouluajan ulkopuolella monipuolista liikuntatoimintaa. Nämä tahot ovat tärkeä osa kaupunkimme liikuntatoimen ja liikuntalainkin toteuttamisessa.

 

Liikkuminen luonnossa on lapsille synnynäinen tarve. Se tukee niin varhaiskasvatuksen niin kuin kouluikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena tulisi olla että lapset ja nuoret liikkuvat liikuntasuositusten mukaisesti ja urheiluseurojen sekä muun kolmannen sektorin toimintaa tuetaan (yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti).

 

Lisäksi sivistystoimen tulisi koulutoiminassa hyödyntää "Lasten luontoliikuntatoiminnan pilotointi"-aineistoa https://www.metsa.fi/documents/10739/8b714ef8-ef7b-4b63-96dc-1a8926604ce9 sekä "luonto lisää liikettä" aineistoja (https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Asarja/a228.pdf ) ja mahdollisesti suunnitella Ruostejärven leirikeskuksen alueelle leiritoimintaa, jossa kaverisuhteet ja yhteishenki vahvistuvat. Ruostejärven leirikeskuksen alue on aikoinaan hankittu juuri lasten käyttöön, miksi emme sitä aluetta koulutoimintamme liikunnassa  hyödyntäisi.

 

Myös urheiluseurat ja kansalaisjärjestöt luovat hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen Forssassa. Kuitenkin liikunta- ja urheiluseurojen kannalta keskeisin kysymys on kartoittaa sekä tasoittaa suuria eroja seurojen välillä. Osa seuroista joutuu kustantamaan ja hankkimaan toimitilansa itse, kun osalle kaupunki tarjoaa edullisesti tilat. Tässä tilanteessa tärkeäksi mietinnän aiheeksi muodostuu avustuspolitiikan uudelleen arviointi ja tila-, kenttä ja salivuorot.

 

Myös aikuisten ja iäkkäiden liikunta on tärkeää ja omatoimisen liikunnan mahdollistaminen, unohtamatta erityisryhmien liikuntapalveluja. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen kun on ensiarvoisen tärkeää niin kansantaloudellisesti kuin yksilön näkökulmastakin katsottuna.

 

Nämä kaikki edellämainitut vaativat liikuntatilojen ja liikuntapaikkojen ajantasaista ylläpitoa ja yhteistyötä myös eri seurojen kanssa. Liikunnan asemaa tulee peruspalveluna vahvistaa ja arkiliikunnan edellytyksiä parantaa. Esteettömän ympäristön osalta on jo aiemmin tehty valtuustoaloite.

 

Kaupungin myöntämien sponsoritukien tarkastetussa tulee päättää selvät kriteerit, jonka mukaan eri tahoja voidaan vuosittain sponsoroida."

 

Sirkka-Liisa Ilvosen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Risto Aaltonen, Suvi Aaltonen, Antero Koskenoja, Jaakko Mäki, Manu Mäkinen ja Tapio Virtanen sekä varavaltuutettu Jorma Tuomisto.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KH 25.05.2020 § 143  

268/00.01.02/2020  

 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle sekä yhdyskuntalautakunnalle yhteisesti tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa