Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallintoon nimettävät kaupungin edustajat

 

KH 04.05.2020 § 124  

257/00.00.01/2020  

 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajia ovat Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan, Sastamalan ja Someron kaupungit sekä Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Oripään, Punkalaitumen, Säkylän, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kunnat. Yhtiön omistajia on 16. Forssan kaupunki on yhtiön suurin omistaja ja kotipaikka.

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toteuttaa omistajakunnilleen jätelaissa säädettyä jätehuollon palvelutehtävää. Omistajakunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävänsä yhtiölle, mutta ne vastaavat palvelutehtävän hoitamisesta edelleen jätelain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

 

Tänä vuonna koronaviruspandemian vuoksi on tarkoitus menetellä siten, että yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista tehdään osakkeenomistajien yksimielinen päätös. Osakkeenomistajien täytyy olla kaikista asioista yksimielisiä. Kokouksessa päätetään hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tilintarkastajan valinnasta. Tarkoitus on, että nykyiset puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tilintarkastusyhteisö jatkavat. Kaupungin edustaja allekirjoittaa päätöksen.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Kummankin sukupuolen edustajia tulee olla vähintään 40 prosenttia. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Kaupunginhallitus nimeää kaksi hallituksen jäseniksi valittavaa ehdokasta ja kaksi heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittavaa ehdokasta. Nykyisin hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Ilkka Joenpalo ja Minna Penttilä. Minna Aaltonen on Ilkka Joenpalon henkilökohtainen varajäsen ja Tapio Virtanen Minna Penttilän henkilökohtainen varajäsen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin puolesta, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista tehdään yhtiön osakkeenomistajien yksimielinen päätös

2. oikeuttaa kaupunginjohtajan kaupungin puolesta allekirjoittamaan yksimielisen päätöksen 

3. nimeää kaksi yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittavaa ehdokasta ja kaksi heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittavaa ehdokasta.

 

Käsittely Puheenjohtaja Kaisa Lepola oli poissa kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jouko Haonperä toimi puheenjohtajana.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Se nimesi Ilkka Joenpalon ja Minna Penttilän yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaviksi ehdokkaiksi sekä Minna Aaltosen ja Tapio Virtasen heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittaviksi ehdokkaiksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn päätyttyä.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa