Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Perusopetuksen opettajien virkojen täyttölupia ja vakanssimuutoksia

 

KH 04.05.2020 § 120  

214/01.01.00/2020  

 

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

 Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen esittää perusopetuksen opetushenkilöstön virkojen nimikkeiden muutoksia ja hakee virkojen vakinaista täyttämistä varten täyttölupia 1.8.2020 alkaen seuraavasti:

 

Kuhalan kouluun sijoitetun perusopetuksen oppilaanohjaajan viran (vakanssi 2053) nimike ehdotetaan muutettavaksi opinto-ohjaajaksi. Viran vakinaista täyttämistä varten haetaan lupaa. Virkaa on hoidettu määräaikaisesti, ja nykyinen määräaikaisuus päättyy 31.7.2020.

Viran täyttäminen on välttämätöntä opetuksen järjestämiseksi. Muulla tavoin se ei ole mahdollista. Oppilasmääräennusteen mukaan peruskoulussa tarvitaan jatkossakin kaksi opinto-ohjaajaa.

 

Keskuskouluun sijoitetun tuntiopettajan viran (vakanssi 2106) vakinaista täyttämistä varten haetaan täyttölupaa. Virkaa on hoidettu määräaikaisesti, ja nykyinen määräaikaisuus päättyy 31.7.2020.

Viran opetusaineet ovat biologia ja maantieto. Näiden aineiden opetustarve jatkuu. Viran tehtäviin lisätään myös kotitalouden ja terveystiedon opetusta. Järjestelyn avulla kotitaloutta ja terveystietoa voidaan opettaa tarvittava määrä tulevaisuudessakin. Järjestely mahdollistaa myös avoimeksi tulevan vakanssin vähentämisen.

 

Keskuskouluun sijoitetun lehtorin viran (vakanssi 2097) vakinaista täyttämistä varten haetaan täyttölupaa. Viran opetusaineena on kotitalous. Viran nykyinen hoitaja eläköityy elokuun alusta. Viran täyttäminen on välttämätöntä koulujen kotitalouden opetuksen järjestämiseksi.

 

Vieremän kouluun ja Keskuskouluun sijoitetun luokanopettajan viran (vakanssi 2170) nimike ehdotetaan muutettavaksi erityisopettajaksi.  Viran vakinaista täyttämistä varten haetaan lupaa. Kaupungin alaluokkien erityisopettajista kaksi eläköityy lähivuosina. Tämä järjestely auttaa vastaamaan erityisopettajien tulevaankin tarpeeseen. Samalla vähenee luokanopettajan virka.

 

Keskuskouluun sijoitetun erityisopettajan viran (vakanssi 2082) vakinaista täyttämistä varten haetaan täyttölupaa. Virkaa on hoidettu määräaikaisesti, ja nykyinen määräaikaisuus päättyy 31.7.2020.

Klinikkaopettajaa tarvitaan jatkuvasti tulevaisuudessakin oppilasmäärän mahdollisesta vähenemisestä huolimatta. Tämä on  ainoa erityisopettajan virka Keskuskoulun yläluokilla. Kaupungin on jo pitkään ollut hankalaa saada palvelukseensa kelpoisuusvaatimukset täyttäviä erityisopettajia.

 

Keskuskouluun sijoitetun lehtorin viran (vakanssi 2098) vakinaista täyttämistä varten haetaan täyttölupaa. Oppilasennusteen mukaisen opetuksen järjestäminen jatkossakin edellyttää tämän viran täyttämistä. Samanaikaisesti tavoitteena on kyetä tehostamaan toimintaa ja vähentämään oppilaitoksen muita vakansseja.   

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 § edellyttää viran täyttämistä yleensä julkista hakumenettelyä käyttäen.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1.muuttaa oppilaanohjaajan viran opinto-ohjaajan viraksi (vakanssi 2053) ja luokanopettajan viran erityisopettajan viraksi (vakanssi 2170)

2. myöntää luvan opinto-ohjaajan viran (vakanssi 2053), erityisopettajan viran (vakanssi 2170), tuntiopettajan viran (vakanssi 2106), lehtorin viran (vakanssi 2097), erityisopettajan viran (vakanssi 2082) ja lehtorin viran (vakanssi 2098) vakinaista täyttämistä varten 1.8.2020 alkaen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa