Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Jäähallin kaukalon muuttaminen joustokaukaloksi

 

 

 

KH 20.04.2020 § 99 

221/10.03.02.00/2020 

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Kaupungilla on omistuksessaan kaksi jäähallia; vuonna 1988 rakennettu päähalli ja vuonna 2004 rakennettu harjoitushalli. Vuonna 2007 peruskorjattiin ja laajennettiin myös molempia halleja palvelevat pukutilat. Sosiaalitilojen rakentamiseen saatiin valtionavustusta 200.000 euroa mutta ei itse harjoitusjäähalliin. Vuonna 2018 kummankin jäähallin valaistukset uusittiin led-tekniikkaan.

 

Halleilla on yhteinen kylmätekniikka, jota huolletaan ja korjataan säännöllisesti. Tulevina vuosina kylmätekniikka vaatii uudistamista. Päähallin jään alla pohjalaatassa sijaitsevat jäähdytysputkistot ovat riskitekijä. Niiden korjaaminen on mittava investointi. Tämä edellyttää nykyisen kaukalon ja pohjalaatan purkamista ja uudelleen rakentamista. Päähallin osalta välttämättömiä uudistamiskohteita ovat lisäksi ilmastointi sekä lämmitys- ja ilmankuivausjärjestelmä. Hallin peruskorjauksen yhteydessä tulee myös hallin runkorakenteita vahvistaa erityisesti vesikattorakenteiden jäykistyksen osalta vastaamaan rakenteiden vakavuutta koskevia voimassa olevia rakennusmääräyksiä. Hyvin karkea jäähallin peruskorjauksen kustannusarvio on 2 - 2,5 miljoonaa euroa.

 

Peruskorjaus on mahdollista tehdä aikaisintaan noin viiden vuoden kuluttua. Tällöinkin tulee huomioida sekä muut tarpeelliset kiinteistöinvestoinnit että kaupungin mahdollisuudet rahoittaa investoinnit. Rakentamiskustannuksiin on mahdollista hakea valtion liikuntapaikka-avustusta. Myönnettävän avustuksen suuruutta ja myöntämisajankohtaa on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa, koska hakijoita ja hankkeita on paljon.

 

Jäähallien osalta on tehty energiakatselmus vuonna 2019. Katselmuksen loppuraportin mukaan nykyisten vanhojen käyttöikänsä päässä olevien teknisten laitteiden uusiminen toisi huomattavat energiasäästöt ja parantaisi huomattavasti rakennuksen energiatehokkuutta. Tänä vuonna on jäähallin osalta tarkoitus tehdä kattava kuntoselvitys ja sen jälkeen aloittaa hallin peruskorjauksen suunnittelutyö. Suunnittelun valmistuttua peruskorjauskustannukset voidaan arvioida tätä tarkemmin. Teknisten tilojen vesikattorakenteet uusitaan kuluvan vuoden aikana.

 

Forssan Palloseura ry on ilmoittanut kaupungille hakeneensa Suomen jääkiekkoliitto ry:ltä lisenssiä pelatakseen nykyistä korkeammalla sarjatasolla jääkiekkoliiton mestaruussarjassa. Tuossa sarjassa pelaaminen aiheuttaisi tarpeen uusia kaukalorakenne jääkiekkoliiton edellyttämäksi joustokaukalorakenteeksi. Uuden joustokaukaloinvestoinnin suuruus olisi n.100 000 euroa (alv 0 %). Kaukalo voitaisiin tarvittaessa rakentaa nykyisen pohjalaatan päälle. Tätä järkevämpää olisi kuitenkin hankkia ja asentaa kaukalo vasta jäähallin peruskorjauksen yhteydessä, jolloin vältyttäisiin uuden kaukalon purkamiselta ja uudelleen asennukselta. Tulevan sarjakauden alkuun mennessä joustokaukaloa ei ehdittäisi uusia pohjalaatan päälle asennettunakaan. Aikaisin mahdollinen ajankohta kaukalorakenteen uusimiseen olisi vuoden 2021 kesällä. Suomen jääkiekkoliitto ry edellyttää, että kyseessä olevalle Mestis-sarjatasolle eli jääkiekkoliiton mestaruussarjaan hyväksyttävien joukkueiden pelit täytyy pelata joustokaukalossa. Peliolosuhteiden on oltava tältä osin kunnossa.

 

Edellä selostetuin perustein kaupungille järkevin ratkaisu on tehdä kaikki jäähallin peruskorjaustoimenpiteet kerralla. Alustavan arvion mukaan peruskorjaus on mahdollista tehdä aikaisintaan noin viiden vuoden kuluttua. Ajankohta tarkentuu investointiohjelmassa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää tässä vaiheessa periaatteellisesti, että jäähallin peruskorjaustoimenpiteet tehdään kaikilta osin yhtenä kokonaisuutena valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa päätettävänä ajankohtana. Samalla kaupunginhallitus toteaa muun ohella joustokaukalon hankinnan ja asentamisen ajoittuvan peruskorjauksen yhteyteen.  

 

Käsittely Keskustelun kuluessa jäsen Ilkka Joenpalo ehdotti usean jäsenen kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen kaupunginhallituksen palauttavan asian uudelleen valmisteltavaksi. Hän ehdotti kaupunginhallituksen edellyttävän asiaa uudelleen valmisteltaessa selvitettävän, mitä kuluvan vuoden talousarvioon sisältyvää määrärahaa joustokaukalon hankintaan voidaan käyttää, paljonko Forssan jäähalliin hankittava joustokaukalo suunnilleen maksaa ja onko kaupungin mahdollista saada joustokaukalon hankintaan valtionavustusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisesta yksimielinen.

 

Päätös Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi ja edellytti asiaa uudelleen valmisteltaessa selvitettävän, mitä kuluvan vuoden talousarvioon sisältyvää määrärahaa joustokaukalon hankintaan voidaan käyttää, paljonko Forssan jäähalliin hankittava joustokaukalo suunnilleen maksaa ja onko kaupungin mahdollista saada joustokaukalon hankintaan valtionavustusta.

 

KH 27.04.2020 § 115  

221/10.03.02.00/2020  

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Jäähalliin tehdyt peruskorjaukset kustannuksineen

 

Vuonna 2007 molempia jäähalleja palvelevia pukutiloja peruskorjattaessa ja laajen-nettaessa pukutilojen rakentamisen urakkatarjousten yhteissumma oli 931 780 euroa. Hankkeeseen saatiin valtionavustusta 200 000 euroa. Vuonna 2012 peruskorjattiin kylmäntuotantolaitteisto (ammoniakkipiiri). Peruskorjauksen kustannukset olivat 62 000 euroa. Vuonna 2013 teknisten tilojen katolla sijainneet lauhduttimet siirrettiin maantasolle kylmäkontin viereen, jolloin lauhduttimiin tehtiin myös toiminnallisia parannuksia kokonaiskustannusten ollessa n. 82 000 euroa. Harjoitushallin rakenteita vahvistettiin vuosien 2016 ja 2017 aikana. Vahvistustoimenpiteiden kustannukset olivat 119 430 euroa. Vuonna 2018 kummankin jäähallin valaistukset uusittiin led-tekniikkaan. Valaistusten uusimisen kustannukset olivat yhteensä n. 79 000 euroa.

 

Nykyisen kaukalon kunto ja mahdolliseen kaukalon vaihtoon liittyvät muut työt

 

Jäähallin nykyinen kaukalo on vanha ja tulee käyttöikänsä päähän 2 - 5 vuoden kuluessa. Nykyinen kaukalo on kuitenkin lakien ja määräysten mukainen ja siinä voidaan pelata Suomisarjan ja sitä alempien sarjatasojen jääkiekkoa. Kaukalon käyttöä tätä ylemmillä sarjatasoilla rajoittaa Suomen jääkiekkoliiton edellä selostettu linjaus.

 

Siinä vaiheessa, kun kaukalo vaihdetaan, tulee muista rakenteista vaihtaa ainakin kaukaloa kiertävät alimmat puiset katsomorakenteet, joihin kaukalo rajautuu. Tässä suppeimmassa vaihto- ja korjausvaihtoehdossa mm. jäähdytysputkistoon sisältyvät riskit jäävät edelleen korjaamatta.

 

Kaukaloiden hinnat ja saatavuus

 

Kaupungille jääkiekkoliitolta 20.4.2020 tulleessa kirjeessä todetaan seuraavaa:

"Kaukaloita on saatavissa ja kustannukset ovat ilman vaihtoaitioita asennettuna noin 85-90 tuhatta euroa ja tästä asennuksen osuus noin 5000-8000 € riippuen Forssan oman henkilökunnan määrästä."

Ice Prolta on saatu joustokaukalosta hinnaltaan 98,500 euron budjettihintatarjous. Se on kokouksessa nähtävänä. Myös muilta toimittajilta on pyydetty budjettihintatar-jouksia, jotka saataneen kokoukseen mennessä.

Lisättäessä kaukalon ja asennustyön hintaan alimpien katsomorakenteiden välttämätön uusiminen voidaan investoinnin kustannusarvioksi arvioida 110.000 - 120.000 euroa (alv 0%).

 

Mahdollisuus saada avustusta kaukalon vaihtoon

 

Liikuntapaikka-avustusta voidaan hakea normaalin aikataulun puitteissa vuoden lopussa. Vuoden 2020 liikuntapaikka-avustukset on jo päätetty. Avustuksen saaminen edustusurheilun edellyttämään kaukalon vaihtoon on epätodennäköistä otettaessa huomioon, että kaupunki on saamassa monitoimikeskuksen liikuntasaliin valtionavustuksen. Tätä suuremmat mahdollisuudet voisivat olla saada avustusta jäähallin peruskorjauksen viiden vuoden sisällä.

 

Yhdyskuntalautakunta valtuuston osoittamien määrärahojen käytön päättäjänä

 

Yhdyskuntalautakunta on päättänyt valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvän tilapalvelun investointimäärärahan käytöstä kokouksessa 29.1.2020. Alustavan kustannusarvion mukaan määräraha ei kuluisi kokonaan hyväksytyssä käyttösuunnitelmassa olevien peruskorjausten tekemiseen. Tilanne saattaa muuttua, koska esim. kaupungintalon korjauksissa on jo nyt tullut esiin kustannuksia lisääviä ikäviä yllätyksiä; talven 2020 rankkasateilla ilmeni rakenteiden vesivuotoja, ja rakenteiden korjaus lisää siltä osin kustannuksia. Tarkkaa tietoa kaupungintalon kustannuksista ei ole, koska työ on kesken.

 

Tilapalvelun investointilistaa on täydennetty talousarviovuoden aikana ilmenneiden tarpeiden mukaisesti lautakunnan erillisin päätöksin.

 

Lisätietojen perusteella asiaa uudelleen valmisteltaessa tehty johtopäätös

 

Asiaa uudelleen valmisteltaessa on saatujen lisätietojen perusteella päädytty arvioon, että kaupungille toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevin ratkaisu olisi vaihtaa kaukalo joustokaukaloksi peruskorjattaessa jäähallia kokonaisuudessaan talousarvion investointiosassa valtuuston päätöksin tähän tarkoitukseen varattavin määrärahoin.

 

Valmistelussa tehdystä johtopäätöksestä poikkeavan näkökannan vieminen päätöksentekoon

 

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.4.2020 (99 §) tehdyn päätöksen perusteella asian valmistelijat ovat selvittäneet mahdollisuudet saada joustokaukalon hankinta toteutetuksi jo kuluvana vuonna ja laatineet päätösehdotuksen sen mukaisesti.

 

Edellä on selostettu yhdyskuntalautakunnan päättävän valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvän tilapalvelun investointimäärärahan käytöstä. Jos päätöksentekijät arvioivat, että kaupungin on aiheellista hankkia ja asentaa joustokaukalo jäähalliin muista peruskorjaustoimenpiteistä erillisenä ja kiireellisenä toimenpiteenä, kaupunginhallitus ehdottaa yhdyskuntalautakunnan hyväksyvän, että jäähallin kaukalo vaihdetaan joustokaukaloksi kuluvana vuonna ja että joustokaukalon hankintakustannukset maksetaan valtuuston vuodelle 2020 myöntämistä Erittelemättömät pienet peruskorjauskohteet ja kunnostukset -määrärahasta.

 

Vuoden 2020 investointibudjetissa olevan määrärahan riittämiseksi tarvittavat toimenpiteet

 

Kaupunginhallituksen ehdotuksen perusteella tehtävän päätöksen seurauksena yhdyskuntalautakunnan täytyisi poistaa hyväksymästään investointiohjelmasta kohteita, ellei otettaisi määrärahan ylittymisen riskiä. Sellaisia kohteita, joiden peruskorjausta ei ole vielä käynnistetty ja joiden peruskorjaus muillakin perusteilla voidaan esittää siirrettäväksi, olisivat Heikanrinteen palvelukeskuksen kosteusvauriokorjaukset ja paloaseman toimisto- ja lepotilojen jäähdytys. Kaupungille kuosikeskusta varten myönnettyä 65.000 euron avustusta ei ollut yhdyskuntalautakunnan päättämässä investointiohjelmassa otettu huomioon tulona, koska avustuspäätöstä ei tuolloin vielä ollut. Tällaisin muutoksin joustokaukalon hankkiminen olisi todennäköisesti mahdollista vuoden 2020 investointimäärärahan puitteissa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa yhdyskuntalautakunnan hyväksyvän, että jäähallin kaukalo vaihdetaan joustokaukaloksi kuluvana vuonna ja että joustokaukalon hankintakustannukset maksetaan valtuuston vuodelle 2020 myöntämistä Erittelemättömät pienet peruskorjauskohteet ja kunnostukset -määrärahasta.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Käsittely Tekninen johtaja Antti Heinilä ja kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Jäsen Ilkka Joenpalo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn kohdalla.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Timo Norri ehdotti varajäsen Sirkka-Liisa Anttilan kannattamana kaupunginhallituksen hyväksyvän kaupunginjohtajan päätösehdotukseen lisäyksen, että vanha kaukalo hyödynnetään sijoittamalla se kaupungin liikuntapaikalle. Pää-tettyään keskustelun puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen lisäyksestä yksimielinen.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti ehdottaa yhdyskuntalautakunnan hyväksyvän, että jäähallin kaukalo vaihdetaan joustokaukaloksi kuluvana vuonna, että joustokaukalon hankintakustannukset maksetaan valtuuston vuodelle 2020 myöntämästä Erittelemättömät pienet peruskorjauskohteet ja kunnostukset -määrärahasta ja että vanha kaukalo hyödynnetään sijoittamalla se kaupungin liikuntapaikalle.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa