Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Maaliskuun kuukausiraportti

 

KH 27.04.2020 § 110  

197/02.02.01/2020  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kuukausiraportti sisältää paitsi tuloslaskelman myös yksityiskohtaista ja visuaalista tietoa talousarvion toteutumisesta, henkilöstöstä ja työllisyys- ja väestötiedoista. Mukana on elinvoimakatsaus, jossa on  enemmän tietoa elinvoiman indikaattorien kehityksestä.

  

Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin talouden kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan talouden kehittymistä kuukausittain. Samalla lautakuntien tulee dokumentoida paitsi taloustilanne myös toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai ryhdytään tarpeen mukaan talousarviossa pysymiseksi.

  

Lyhyt osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun lopun tilanteesta ja laaja osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteesta. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tiedot tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset sisältävät ennusteet palvelualueittain koko vuoden toteumaksi. Konserniraportointi on osa osavuosikatsauksia.

 

Toimintakulut olivat maaliskuun loppuun mennessä  31 miljoonaa euroa, jossa kasvua 3,6 % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat 4,9 miljoonaa euroa ja toimintakate - 26,1 miljoonaa euroa.

 

Kaupungin kunnallisverokertymä oli maaliskuussa  1,7  % edellisvuoden maaliskuuta suurempi.Tammikuun tilitys oli 6,3 % edellisvuoden tammikuuta suurempi.  Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja kertyi tammi-maaliskuussa 14,9 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan 0,5 %.Yhteensä kaupungin verotilitykset olivat 16,2 miljoonaa euroa eli  0,5 % edellisvuotta enemmän.

 

Kunnallisveron osalta on vuonna 2019 verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmista johtuvaksi kunnallisverojen kertymävajeeksi arvioitiin koko maassa  noin 500 miljoonaa euroa. Tammikuun tilityksissä kunnallisveroa oletettiin kertyvän koko maan tasolla noin 150-200 miljoonaa  euroa normaalia tasoa enemmän johtuen siitä, että verokorttien vuositulorajat ylittyvät osalta verovelvollisilta joulukuun palkoissa verokorttiuudistuksen seurauksena. Loppuosa kertymävajeen umpeen kuromisesta arvioidaan tapahtuvan vuoden 2019 verotuksen valmistuessa kesästä lähtien.

 

Verotuksen joustava valmistumisen aikaistaa vielä jonkin verran tilityksiä kuukausitasolla vuoteen 2019 verrattuna, mikä heikentää vertailukelpoisuutta edelliseen vuoteen. Kunnallisverossa veronpalautukset ja jäännösverot alkanevat näkyä tilityksissä noin kuukautta aiemmin kuin viime vuonna, mutta tilitysrytmin kuukausitason arviot tarkentuvat vuoden aikana.

Verotuksen joustava valmistuminen otettiin tänä vuonna  käyttöön myös kiinteistöverotuksessa. Vuodesta 2020 alkaen kiinteistöverojen tilitykset jaksottuvat näin ollen pääosin heinä-lokakuulle nykyisen syys-lokakuun sijaan.

 

Kaupungin lainamäärä maaliskuun lopussa oli 32 miljoonaa euroa eli noin 1890 euroa/asukas. Lainamäärästä 8 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla  nollakorolla.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee maaliskuun kuukausiraportin tiedokseen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa