Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.04.2020/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Työnohjaajan toimen täyttölupa ja toimen kelpoisuusvaatimus

 

KH 20.04.2020 § 105  

218/01.01.00/2020  

 

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

 Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen pyytää täyttölupaa työvalmennuskeskus Aktiivin työnohjaajan toimen (vakanssi 3162) vakinaista täyttämistä varten 1.7.2020 alkaen. Vakanssin kelpoisuusvaatimukseksi esitetään soveltuvaa AMK-tutkintoa tai aikaisempaa vastaavaa opistoasteista tutkintoa.

 

 Vakanssin vakituinen hoitaja on eläköitynyt vuonna 2015. Vakanssia on hoidettu sen jälkeen määräaikaisesti.

 

 Työnohjaaja toimii ryhmänohjaajana, ja perustehtävä on ohjata kehitysvammisten asiakkaiden kuntoutumisen ja työllistymisen prosesseja sekä tukea asiakkaan arjenhallinnan vahvistumista. Ohjaus on yksilöllistä ja tavoitteellista, ja se etenee yhteistyössä laadittujen ja säännöllisesti päivitettävien palvelusuunnitelmien mukaisesti. Työnohjaajan keskeisiä tehtäväaluita ovat työtoiminnan suunnittelu, ohjaaminen ja kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyö painopisteenä yhteydenpito asiakkaiden läheisiin, asuntoihin ja terveydenhuollon ammattilaisiin.

 

 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (23.6.1977/519) 2 §:ssä säädetään työtoiminnan järjestämisestä. Työvalmennuskeskus Aktiivissa on 63 asiakasta ja kolme työnohjaajan vakanssia. Valtakunnallinen keskiarvo on noin 10 asiakasta ohjaajaa kohti. Aktiivissa on 20 asiakasta ohjaajaa kohti. Kolmas ohjaaja on välttämätön toiminnan järjestämisen kannalta.

 

 Kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaista täyttöluvan myöntämistä käsiteltäessä vahvistaa työnohjaajan toimen kelpoisuusvaatimus. Sen ehdotetaan olevan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:ssä säädetty sosiaaliohjaajan kelpoisuus tai 15 §:ssä säädetty lastentarhanopettajan ja sosiaaliohjaajan kelpoisuus.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. vahvistaa, että työnohjaajan toimen (vakanssi 3162) kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 tai 15 §:ssä säädetty kelpoisuus

2. myöntää täyttöluvan työvalmennuskeskus Aktiiviin sijoitetun työnohjaajan toimen (vakanssi 3162) vakinaista täyttämistä varten.

 

Käsittely Valtuuston kolmas varapuheenjohtaja Suvi Aaltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Aktiivin johtajana hänen puolueettomuutensa asiassa vaarantui. Hän oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa