Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.04.2020/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Forssan Yrityskehitys Oy:n hallintoon nimettävät kaupungin edustajat

 

KH 20.04.2020 § 104  

217/00.00.01/2020  

 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupungin tytäryhtiön Forssan Yrityskehitys Oy:n hallitukseen kuluu nykyään viisi jäsentä. Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

 

Nykyisin hallituksen puheenjohtaja on Jaana Lähteenkorva. Muut jäsenet ovat Arto Heino, Kaisa Lepola, Jaakko Mäki ja Nicholas Salonen.

 

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tässä tapauksessa ei arvioida olevan tällaisia erityisiä syitä.

 

Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii kaupungin tilintarkastusyhteisö.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1.nimeää yhtiön vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajan ja varaedustajan

2. nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittavan ehdokkaan ja neljä muuta yhtiön hallituksen jäseneksi valittavaa ehdokasta vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi

3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastajaksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus

1. nimesi varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi kaupunginsihteerin

2. nimesi hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi ehdokkaaksi Jaana Lähteenkorvan sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdokkaiksi Arto Heinon, Kaisa Lepolan, Jaakko Mäen ja Nicholas Salosen

3. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa