Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.04.2020/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 31.12.2019

 

KH 20.04.2020 § 100  

198/02.02.00/2020  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Valtuuston linjauksen mukaisesti Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelma laadittiin vuosille 2019 - 2021 rinnan vuoden 2019 talousarviovalmistelun kanssa. Talouden tasapainottamisohjelma sisältää tasapainottamistarpeen määrittelyn vuosille 2019 - 2021, tasapainottamistoimenpiteet vuosittain sekä henkilös-tösuunnitelman. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 Pärjäävä Forssa-talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019-2021, joka sisältyi vuoden 2019 talousarvioon. 

 

Talouden tasapainottamisohjelma laadittiin toimialoittain, ja se sisältää mm. seuraavat osa-alueet:

 

1. Organisaation ja palveluiden toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset, joilla on positiivinen vaikutus meno- tai tulokehitykseen

2. Henkilötyövuosien vähentäminen ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu

3. Omaisuuden myyminen yms. keinot 

4. Maksut ja taksat, verotuloprosentit

5. Henkilöstön työhyvinvointi ja palkitseminen

6. Raami vuoden 2019 talousarvion valmistelulle

 

Pärjäävä Forssa on jatkuva prosessi, ja esimerkiksi palvelu- ja työprosessien tehostamistyö jatkuu. Henkilöstökysely on tehtiin vuoden 2018 lopussa, ja siinä oli uusi osio liittyen tuloksellisuuteen ja tuottavuuden parantamiseen. Samalla siinä kysyttiin henkilöstön ideoita ja kehittämisajatuksia Pärjäävä Forssa -toimenpiteiksi. Myös työhyvinvointiin liittyviä kehittämistoimia on toteutettu henkilöstökyselyn tulosten pohjalta.

 

Esitettyjen Pärjäävä Forssa -tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus on 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2020 sekä 2 miljoonaa euroa vuonna 2021. Näiden käyttötalouteen kohdistuvien toimenpiteiden avulla kaupungin talous oli tarkoitus pidetään ylijäämäisenä. Tasapainottamisohjelma ei sisällä veroprosenttien tarkistamista.

 

Vuoden 2019 tilinpäätös oli 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Pärjäävä Forssa- ohjelma ei toteutunut vuonna 2019 kaikilta osin.

Liitteenä Pärjäävä Forssa- talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen vuonna 2019.

 

Pärjäävä Forssa - ohjelman laatimisen jälkeen on käynyt ilmi, että tarvitaan lisää toiminnan ja talouden sopeuttamistoimia tuleville vuosille. Suurimpana syynä tähän on sotepalvelujen voimakas kasvupaine liittyen väestön ikärakenteen muutokseen.

 

Kaupunginvaltuusto antoi 9.12.2019 kokouksessaan kaupunginhallitukselle tehtäväksi käynnistää ja organisoida vuosien 2021-2025 Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelman valmistelu (Pärjäävä Forssa 2.). Päätöksentekoon tasapainottamisohjelma tulee vuoden 2020 kesällä.

 

Pärjäävä Forssa -ohjelman toteutumista tulee seurata aktiivisesti osana talousraportointia.Seuraavan kerran tasapainottamisohjelman toteutumista seurataan osana huhtikuun lopun osavuosikatsausta.

 

Suomen hallitus on 17.3.2020 alkaen annetuilla valtioneuvoston asetuksilla ottanut määräaikaisesti käyttöön valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitettuja toimenpiteitä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin, koronaviruksen (Covid-19), vuoksi. Suomessa vallitsevat tämän vuoksi valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.

 

Koronaviruksella ja poikkeusoloilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Forssan kaupungille, alueen elinkeinoelämälle ja kolmannen sektorin toimijoille ja asukkaille. Kaupunki on joutunut sulkemaan kouluja ja opistoja, keskeyttämään toimintoja jne. Tällä kaikella on vaikutusta kaupungin menoihin ja tuloihin ja kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen. Ennustettavissa on, että terveydenhuoltoon tarvitaan lisää resursseja. Kaupungin verotuloihin pandemialla on vaikutusta, kuinka paljon ja millä aikavälillä on vaikeaa arvioida.Kuntaliiton huhtikuun alussa päivittämän veroennusteen mukaan pudotusta olisi noin 3,4 miljoonaa euroa verrattuna kuluvan vuoden talousarviossa ennakoituun verotulokertymään.

 

Koronaepidemia heikentää kuntataloutta entisestään. Maan hallitus on luvannut tukipakettia kunnille tilanteesta selviäiseksi. Vaikutukset tulevat osittain viiveellä, mutta vaikuttavat pitkään seuraavina vuosina. 

 

Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020  pandemian ja poikkeustilan johdosta ottaa käyttöön mahdolliset palkanmaksun keskeytykset tai lomautukset tuotannollisin perustein. YT-neuvottelut käynnistyvät 16.4.2020.

 

Lisätiedot: talousjohtaja Leena Järvenpää, p. 03 4141 5210, leena. jarvenpaa(at)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee vuosien 2019 - 2021 Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelman vuoden 2019 toteutumisen tiedoksi ja käy vuosien 2021 - 2025 Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelman laadintaa koskevan lähetekeskustelun.

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa