Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.04.2020/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Jäähallin peruskorjaustoimenpiteiden ajoitus 

 

KH 20.04.2020 § 99  

221/10.03.02.00/2020  

 

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Kaupungilla on omistuksessaan kaksi jäähallia; vuonna 1988 rakennettu päähalli ja vuonna 2004 rakennettu harjoitushalli. Vuonna 2007 peruskorjattiin ja laajennettiin myös molempia halleja palvelevat pukutilat. Sosiaalitilojen rakentamiseen saatiin valtionavustusta 200.000 euroa mutta ei itse harjoitusjäähalliin. Vuonna 2018 kummankin jäähallin valaistukset uusittiin led-tekniikkaan.

 

Halleilla on yhteinen kylmätekniikka, jota huolletaan ja korjataan säännöllisesti. Tulevina vuosina kylmätekniikka vaatii uudistamista. Päähallin jään alla pohjalaatassa sijaitsevat jäähdytysputkistot ovat riskitekijä. Niiden korjaaminen on mittava investointi. Tämä edellyttää nykyisen kaukalon ja pohjalaatan purkamista ja uudelleen rakentamista. Päähallin osalta välttämättömiä uudistamiskohteita ovat lisäksi ilmastointi sekä lämmitys- ja ilmankuivausjärjestelmä. Hallin peruskorjauksen yhteydessä tulee myös hallin runkorakenteita vahvistaa erityisesti vesikattorakenteiden jäykistyksen osalta vastaamaan rakenteiden vakavuutta koskevia voimassa olevia rakennusmääräyksiä. Hyvin karkea jäähallin peruskorjauksen kustannusarvio on 2 - 2,5 miljoonaa euroa.

 

Peruskorjaus on mahdollista tehdä aikaisintaan noin viiden vuoden kuluttua. Tällöinkin tulee huomioida sekä muut tarpeelliset kiinteistöinvestoinnit että kaupungin mahdollisuudet rahoittaa investoinnit. Rakentamiskustannuksiin on mahdollista hakea valtion liikuntapaikka-avustusta. Myönnettävän avustuksen suuruutta ja myöntämisajankohtaa on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa, koska hakijoita ja hankkeita on paljon.

 

Jäähallien osalta on tehty energiakatselmus vuonna 2019. Katselmuksen loppuraportin mukaan nykyisten vanhojen käyttöikänsä päässä olevien teknisten laitteiden uusiminen toisi huomattavat energiasäästöt ja parantaisi huomattavasti rakennuksen energiatehokkuutta. Tänä vuonna on jäähallin osalta tarkoitus tehdä kattava kuntoselvitys ja sen jälkeen aloittaa hallin peruskorjauksen suunnittelutyö. Suunnittelun valmistuttua peruskorjauskustannukset voidaan arvioida tätä tarkemmin. Teknisten tilojen vesikattorakenteet uusitaan kuluvan vuoden aikana.

 

Forssan Palloseura ry on ilmoittanut kaupungille hakeneensa Suomen jääkiekkoliitto ry:ltä lisenssiä pelatakseen nykyistä korkeammalla sarjatasolla jääkiekkoliiton mestaruussarjassa. Tuossa sarjassa pelaaminen aiheuttaisi tarpeen uusia kaukalorakenne jääkiekkoliiton edellyttämäksi joustokaukalorakenteeksi. Uuden joustokaukaloinvestoinnin suuruus olisi n.100 000 euroa (alv 0 %). Kaukalo voitaisiin tarvittaessa rakentaa nykyisen pohjalaatan päälle. Tätä järkevämpää olisi kuitenkin hankkia ja asentaa kaukalo vasta jäähallin peruskorjauksen yhteydessä, jolloin vältyttäisiin uuden kaukalon purkamiselta ja uudelleen asennukselta. Tulevan sarjakauden alkuun mennessä joustokaukaloa ei ehdittäisi uusia pohjalaatan päälle asennettunakaan. Aikaisin mahdollinen ajankohta kaukalorakenteen uusimiseen olisi vuoden 2021 kesällä. Suomen jääkiekkoliitto ry edellyttää, että kyseessä olevalle Mestis-sarjatasolle eli jääkiekkoliiton mestaruussarjaan hyväksyttävien joukkueiden pelit täytyy pelata joustokaukalossa. Peliolosuhteiden on oltava tältä osin kunnossa.

 

Edellä selostetuin perustein kaupungille järkevin ratkaisu on tehdä kaikki jäähallin peruskorjaustoimenpiteet kerralla. Alustavan arvion mukaan peruskorjaus on mahdollista tehdä aikaisintaan noin viiden vuoden kuluttua. Ajankohta tarkentuu investointiohjelmassa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää tässä vaiheessa periaatteellisesti, että jäähallin peruskorjaustoimenpiteet tehdään kaikilta osin yhtenä kokonaisuutena valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa päätettävänä ajankohtana. Samalla kaupunginhallitus toteaa muun ohella joustokaukalon hankinnan ja asentamisen ajoittuvan peruskorjauksen yhteyteen.  

 

Käsittely Keskustelun kuluessa jäsen Ilkka Joenpalo ehdotti usean jäsenen kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen kaupunginhallituksen palauttavan asian uudelleen valmisteltavaksi. Hän ehdotti kaupunginhallituksen edellyttävän asiaa uudelleen valmisteltaessa selvitettävän, mitä kuluvan vuoden talousarvioon sisältyvää määrärahaa joustokaukalon hankintaan voidaan käyttää, paljonko Forssan jäähalliin hankittava joustokaukalo suunnilleen maksaa ja onko kaupungin mahdollista saada joustokaukalon hankintaan valtionavustusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisesta yksimielinen.

 

Päätös Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi ja edellytti asiaa uudelleen valmisteltaessa selvitettävän, mitä kuluvan vuoden talousarvioon sisältyvää määrärahaa joustokaukalon hankintaan voidaan käyttää, paljonko Forssan jäähalliin hankittava joustokaukalo suunnilleen maksaa ja onko kaupungin mahdollista saada joustokaukalon hankintaan valtionavustusta.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa