Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.04.2020/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Yksinyrittäjien korona-avustuksen myöntäminen

 

KH 20.04.2020 § 107  

223/02.05.01.00/2020  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja, kaupunginsihteeri

 

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Valtioneuvosto antoi 8.4.2020 asetuksen (199/2020) yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Asetus tuli voimaan 9.4.2020. Asetuksen voimassaoloaika on 9.4.-15.10.2020. Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille niihin kustannuksiin, joita yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuu.

 

Asetuksessa yksinyrittäjällä tarkoitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riiippumatta yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20.000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

 

Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että kuntien kautta yksinyrittäjille myönnettävään tukeen kohdennetaan 250 milj. euroa valtionavustusta. Valtionavustus kattaa kustannukset, jotka kunnille aiheutuvat yksinyrittäjille COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi myönnettävästä avustuksesta. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

 

Valtionavustus myönnetään kunnalle valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena erityisavustuksena käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin. Tehtävä on kunnille vapaaehtoinen.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kuin kunnassa on yksinyrittäjiä verrattuna koko Suomeen rekisteröityjen yksinyrittäjien määrään. Määrärahajaon perustana on kunnassa 31.12.2018 rekisteröityjen yksinyrittäjien määrä (alle 1,5 henkilötyövuotta). Rahoitus on haettavissa työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kaupunki on 16.4.2020 jättänyt valtionavustushakemuksensa, jossa haettava määrä on 739.542 euroa. Siitä riittää 2.000 euroa 369 avustukseen oikeutetulle yksinyrittäjälle. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa valtionavustuksesta 20 % ennakkona tekemänsä valtionavustuspäätöksen jälkeen ja loppuosan aikaisintaan, kun vuoden 2020 toinen lisätalousarvio on tullut voimaan. Tämänhetkisen arvion mukaan lisätalousarvo olisi tulossa huhti-toukokuun vaihteessa.

 

Kunnan tehtävänä on:

a) tiedottaa osaltaan yksinyrittäjien avustuksesta ja markkinoida sitä alueensa yksinyrittäjille

b) neuvoa yrittäjiä avustuksen hakemisessa

c) ottaa vastaan ja käsitellä avustushakemukset

d) tehdä avustuksen myöntämistä koskevat sopimukset

e) palauttaa käyttämättä jääneet avustusmäärärahat työ- ja elinkeinoministeriölle 15.10.2020 mennessä

f) antaa selvitys avustuksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle 31.12.2020 mennessä

g) raportoida sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen 

 

Forssan Yrityskehitys Oy hoitaa seudun kuntien puolesta a-c kohdissa tarkoitetut toimenpiteet. Kunnat tekevät sopimukset ja avustuksen myöntämistä koskevat päätökset. FYK:llä on käytössään Hakosalon Tukihakemuspalvelu. Haku yrittäjille on avattu 15.4.2020. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tavoitteena on saada avustukset  mahdollisimman nopeasti maksatukseen.

 

Hakemuksen hyväksyminen synnyttää kunnan ja hakijan välille yksityisoikeudellisen sopimussuhteen. Sopimus syntyy kunnan hyväksyessä hakijan hakemuksen ja hakijan saadessa hyväksymisestä tiedon. Hakemus hyväksytään Hakosalon Tukihakemuspalvelussa. Sen lisäksi  muutoksenhakukelpoinen viranhaltijapäätös on syytä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan tehdä ainakin, mikäli hakemusta ei hyväksytä.

 

Oikeus sopimuksen tekemiseen kunnan puolesta voi perustua hallintosääntöön, delegointipäätökseen tai valtakirjaan.

Kaupungin hallintosäännössä ei ole määräystä, joka oikeuttaisi viranhaltijan tekemään tällaista asiaa koskevan päätöksen tai sopimuksen. Kaupunginhallituksen ehdotetaan oikeuttavan kaupunginjohtajan tai talousjohtajan hänen sijaisenaan tekemään yksinyrittäjien hakemusten johdosta päätökset ja sopimukset sekä valtionavustuslain tai valtioneuvoston asetuksen (199/2020) johdosta asiassa tarvittavat muut päätökset ja toimenpiteet.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1.hyväksyy kaupungin myöntävän saamansa valtionavustuksen mukaisen määrän yksinyrittäjille avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi valtioneuvoston asetuksessa (199/2020) tarkoitetuin tavoin

2. oikeuttaa kaupunginjohtajan tai hänen sijaisenaan talousjohtajan kaupungin puolesta tekemään yksinyrittäjien hakemuksia koskevat päätökset ja sopimukset sekä valtionavustuslain tai valtioneuvoston asetuksen (199/2020) johdosta asiassa tarvittavat muut päätökset ja toimenpiteet.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa