Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021 klo 17:00 - 18:52

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
25   Kokouksen järjestäytyminen
26   Ajankohtaiset asiat
27   Polku Tieraan -kumppanuusmalli
28   Teleoperaattoripalvelujen yhteishankinta
29 Vuosien 2021 - 2025 maapoliittinen ohjelma
30 Pispanmäessa sijaitsevan tontinosan myynti
31   Seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu
32   Kaupungin työllisyyspalvelujen toiminnallinen uudistaminen
33   Urjalan kunnan rakennusjärjestysehdotusta koskeva lausunto
34   Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ylimääräisen yhtiökokouksen kokousedustajien nimeäminen
35   Kuntalaisten päätöksentekoon osallisuutta edistävän nettisivun julkaisemista koskeva valtuustoaloite
36   Harakkamäen pulkkamäen valaistusta koskeva valtuustoaloite
37   Uusien luottamushenkilöiden perehdytystä koskeva valtuustoaloite
38   Iäkkäiden kaupunkilaisten hyvinvointi- ja terveystarkastuksia koskeva valtuustoaloite
39   Forssan kaupunginkirjaston uudistamisen käynnistämistä koskeva valtuustoaloite
40   Matkussa ja Kojolla järjestettäviä lasten ja nuorten harrastuskerhoja koskeva valtuustoaloite
41   Forssan kulttuurisesti ja historiallisesti tärkeiden paikkojen ja rakennusten historian ja toiminnan tunnetuksi tekemistä koskeva valtuustoaloite
42   Ruostejärven leirikeskuksen alueella vuoden 2021 kesällä järjestettävää leiritoimintaa koskeva valtuustoaloite
43   Rautatieyhteyden Forssaan saamista koskeva aloite
44   Ilmoitusasiat
45 Forssan kaupungin lapsiystävällisyyden toimintasuunnitelma 2021-2024
46   Maanvuokrasta vapauttaminen
47   Valtuuston kokouksessa 1.2.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
48   Hevosopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous

Osallistuja Tehtävä
Lepola Kaisa puheenjohtaja
Haonperä Jouko jäsen
Anttila Sirkka-Liisa varajäsen
Joenpalo Ilkka jäsen
Lähteenkorva Jaana jäsen
Mattila Sami jäsen
Norri Timo jäsen
Penttilä Minna jäsen
Rajahalme-Tahvanainen Tarja jäsen
Uutela Matti jäsen
Virtanen Tapio jäsen
Kesäniemi Jari kaupunginjohtaja
Pietilä Matti kaupunginsihteeri
Penttilä Mika valtuuston pj.
Lintonen Emmi valtuuston I vpj.
Heino Arto valtuuston II vpj.
Aaltonen Suvi valtuuston III vpj.
Aho Ritva varajäsen
Järvenpää Leena talousjohtaja
Härmä Aki kaupungingeodeetti
Leskinen Jaakko työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö
Sinisalo Esa henkilöstöpäällikkö